JAUNIEŠU APTAUJA PAR DZĪVES KVALITĀTI LATVIJĀ

Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls starptautiska projekta Erasmus+ Strategic Partnership Project in Youth Field (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” ietvaros īsteno pētījumu par jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā. Turpināt lasīt

Notiks seminārs pieaugušo izglītības atbalstam

2018. gada 19. jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī, notiks Zemgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”. Turpināt lasīt

Viedoklis: Kāpēc neesam bagāti?

Vislielākais paradokss, kas mani ir pārsteidzis pēdējo gadu laikā, ir nupat ārpus domes priekšsēdētāja krēsla palikušā Leonīda Salceviča žēlošanās intervijā laikrakstos “Jaunais Vēstnesis”, “Ceturtdiena” un laikam jau arī “Radio1” par lietām, kas beidzot nav viņa kontrolē. Tai skaitā – par finansējumu un telpām Jēkabpils nevalstiskajam sektoram. Turpināt lasīt

Pretnabadzības tīkla Latvijā aktualitātes

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir Latvijas Pretnabadzības tīkla biedrorganizācija, iesaistās tās darbībā jau divus gadus. Informējam par galveno visai apjomīgajā pasākumu klāstā. Turpināt lasīt

Apspriež valstiski svarīgu dokumentu

24.maijā Jēkabpils Tautas namā uz Kultūras ministrijas rīkoto apspriedi par “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019. – 2020.gadam” projektu tika aicināti NVO pārstāvji, pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki, kā arī citi interesenti. Turpināt lasīt

Ani un Hasmika

Par pirmajiem iespaidiem Latvijā, Jēkabpilī un tās apkārtnē pārdomās dalās Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Eiropas brīvprātīgā darba projektā „Volunteer’s discovery” iesaistītās jaunietes Hasmika Petrosjana un Ani Davtjana  no Armēnijas Turpināt lasīt

Izzina “Sēliju dzejā un prozā”

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība, sadarbībā ar Jēkabpils 3. vidusskolas 11. klases audzēkņiem rīkoja jau otro projekta “Sēlija dzejā un prozā” aktivitāti. Turpināt lasīt

Veselīga dzīvesveida dienas nometnes bērniem “Veselības bode” un “Veselā miesā, vesels gars!”

Biedrība  kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” laika posmā no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 15. jūnijam Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra telpās realizēs 2 veselīga dzīvesveida nometnes bērniem vecumā no 7-12 gadiem un no 13-16 gadiem, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049). Turpināt lasīt