Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām un budžeta iestādēm “Atvērti cerībai 3”

Vidusdaugavas NVO Centrs 11.Jūnijs, 2021, 22:00 Projekti
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām un budžeta iestādēm “Atvērti cerībai 3”

Nodibinājums “Lūkas fonds” un labdarības veikali “HOPEN” rīko projektu konkursu “Atvērti cerībai 3”, ar mērķi atbalstīt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu jautājumu risināšanu un kristīgo pamatvērtību nostiprināšanu. 

Projektu pieteikumus nevalstiskās organizācijas un budžeta iestādes var iesniegt no 2021.gada 1. jūnija līdz 2021.gada 28. jūnijam elektroniski mājaslapā: www.hopen.lv, (sadaļā „projekti”), vai arī nosūtot uz elektronisko pastu: hopengrupa@gmail.com ar norādi Projektu konkursam “Atvērti cerībai 3”.

Projektu konkursam piešķirtais finansējums ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Visvairāk balsu saņēmušais projekts saņems līdz EUR 1000 (vienu tūkstoti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai, otrās un trešās vietas ieguvēji katrs saņems EUR 500 (pieci simti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai. 

Žūrijas komisija izvirzīs iesniegtos projektus sabiedrības balsošanai. Balsošanā varēs piedalīties jebkurš sabiedrības loceklis. Iepazīties informāciju par projektiem un nobalsot varēs labdarības veikalā „HOPEN” Skolas ielā 18, Ogrē  veikala darba laikā un mājas lapā www.hopen.lv. Lai nobalsotu veikalā, jāiepērkās vismaz EUR 5 (piecu euro) apmērā un saņemtu žetonu. Vienam veikalā saņemtam žetonam būs piecu balsu skaits. Vienam balsojumam internetā būs vienas balss skaits. Balsu skaits veikalā un internetā tiks summēts. Sabiedrības balsošanas periods: no 2021.gada 1.jūlija līdz 7.jūlijam.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 8.jūlijā.

Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta

iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika. 

Projektu nedrīkst iesniegt komersanti (SIA, AS u.c.), personas, kas ir bankrotējušas vai pakļautas likvidācijai, to darbību pārvalda tiesas apstiprināts maksātnespējas administrators vai likvidators, tām ir kavētas kredītsaistības, tās ir apturējušas savu darbību, pret tām ir uzsākta tiesvedība, tām ir likumā noteiktā kārtībā atņemts sabiedriskā labuma statuss, vai tās ir nonākušas citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Par Labdarības veikalu „Hopen”

Labdarības veikals „Hopen” ir atvērts kopš 2012. gada. Veikalā pieejamas mājsaimniecības preces, mēbeles, apģērbi un aksesuāri no Zviedrijas, kas ziedoti speciāli labdarības veikalam Latvijā. Veikala nosaukumā ir apvienoti divi vārdi no angļu valodas „hope” jeb cerība un „open” jeb atvērts. Veikala darbības principi dod cerību gan trūcīgiem iedzīvotājiem, kuri var iegūt atbalstu no veikala peļņas, gan jebkuram pircējam, kas var atrast sev piemērotas mājsaimniecības preces vai apģērbu par zemām cenām. Cerība tiek dota arī ekoloģijai, jo vērtīgas lietas netiek izmestas, bet turpina būt noderīgas. Esam atvērti cerībai un labiem darbiem!

 

Papildus informācija:
Mārcis Zanerips mob. 22333460  e-pasts: hopengrupa@gmail.com
www.hopen.lv, facebook.com/hopenlv

 

Projekta pieteikums

Projektu konkursa nolikums