Izveidota EBD projekta “Volunteer’s discovery” pieredzes grāmatiņa

Vidusdaugavas NVO Centrs 27.Augusts, 2019, 12:57 Jaunumi

2019.gada 31.jūlijā sekmīgi noslēdzies biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” rakstītais un koordinētais Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Volunteer’s discovery”, kura uzņemošie partneri Latvijā bijuši biedrības “Ūsiņš” un “Rodacy”. Projekta realizācija sākta 2018.gada 1.janvārī un tas ildzis 19 mēnešus. Lai dalītos ar raibo projekta pieredzi, tā rezultātiem un pārdomām par to, izveidota projekta pieredzes grāmatiņa.

Projekta laikā Jēkabpilī un Jēkabpils novadā kopā uzņemti un darbojušies 7 ārzemju brīvprātīgie no sešām dažādām valstīm - Azerbaidžānas, Armēnijas, Francijas, Austrijas, Lietuvas un Polijas. Brīvprātīgie strādājuši trīs dažādās organizācijās - “Jēkabpils NVO resursu centrs”, “Rodacy” un “Ūsiņš”. Jaunieši ar dažādu aktivitāšu īstenošanu, tuvojās projekta mērķu sasniegšanai, kā arī apguva jaunas vai uzlaboja savas jau esošās kompetences. Šis bija trešais biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" īstenotais EBD projekts. Projektu 2017.gadā rakstīja tā laika biedrības valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko.

Projekta "Volunteer's discovery" mērķis bija vairot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) popularitāti, atpazīstamību, pieredzi un iespējas starp Eiropas un vietējiem jauniešiem, lai stiprinātu jauniešu neformālo izglītību, kas attīstītu kompetenču un prasmju apguvi; attīstīt sadarbību starp Jēkabpils pilsētas un novada nevalstiskajām organizācijām EBD projektu realizēšanā, tādējādi bagātinot sabiedriskos procesus ar multikulturālas vides klātesamību un aicinot jauniešus tajos piedalīties. .

Projekta pieredzes grāmatiņā iespējams iepazīties ar projekta būtību, uzzināt vispārīgu informāciju par to, ieraudzīt spilgtākos fotomirkļus un iedvesmoties, izlasot brīvprātīgo pārdomas par projektu.

Projekta koordinatore un vadītāja Evelīna Elksnīte par projekta grāmatiņu: “Uz šī papīra gabaliņa pavisam noteikti nav pietiekami daudz vietas, lai pilnīgi paskaidrotu, ko šis 19 mēnešus ilgais projekts "Volunteer's discovery" nozīmēja brīvprātīgajiem, vietējai sabiedrībai Jēkabpilī un citviet Latvijā, biedrībām un vietējo iedzīvotāju grupām ārzemēs, kuras dzirdēs par mūsu projekta pieredzi. Taču es varu apliecināt, ka šis projekts sevī noteikti iemiesoja visu, par ko ir EBD. Krāšņa kultūru apmaiņa, kas ietvēra ne vien katras kultūras labāko pušu iepazīšanu, bet arī kultūru sadursmes, kas padarīja mūsu kultūru apzināšanos īpaši spēcīgu un daudz noderīgāku, nekā tad, ja to pašu būtu mēģinājuši apgūt skolā. Mēs visi apguvām neskaitāmas praktiskas iemaņas, mācījāmies komunikāciju un to, cik dažāda tā var būt atkarībā no situācijas, mēs visi paaugstinājām savas spējas uz pacietību un empātiju, atklājām daudz jauna sevī, paspilgtinājām savas stiprās puses un iedrošinājām viens otru strādāt pie vājajām. Un mums tas viss izdevās, kamēr veicām darbu sabiedrības labā. Pasaulē nav tādu divu cilvēku, starp kuriem nepastāv iespēja kādreiz nesaprasties. Bet ir tikai daži, kuri izvēlēsies neaiziet, kuri izvēlēsies palikt ar tevi kopā gan labos, gan grūtos brīžos. Tos dažus tu sauc par ĢIMENI. Šim projektam izdevās radīt jaunu ģimeni, "Volunteer's discovery" ģimeni, un es patiesi ticu, ka pieredze, kuru šīs ģimenes locekļi un šī mazā grāmatiņa nesīs pasaulē, būs iedvesma tapt jaunām brīvprātības ģimenēm.”

Ceram, ka grāmatiņa iedvesmos arī Tevi kādam brīvprātīgā darba piedzīvojumam!

Aplūko grāmatiņas elektroniskās versijas un valodās.

Drukātas grāmatiņas ierobežotā daudzumā pieejamas biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

Projektu “Volunteer’s discovery” finansē Eiropas Komisija programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Projektu koordinē biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, uzņemošie partneri Latvijā ir biedrības “Ūsiņš” un “Rodacy’’

Evelīna Elksnīte

Jēkabpils NVO resursu centrs