Informatīvā diena Sēlpilī: brīvprātīgā līdzgaitniecība drošākai sabiedrībai

NVO Resursu Centrs 20.Septembris, 2019, 21:18 JaunumiProjekti
Informatīvā diena Sēlpilī: brīvprātīgā līdzgaitniecība drošākai sabiedrībai

Otrdien, 2019.gada 17.septembrī, Sēlpils kultūras namā notika biedrības  „Jēkabpils NVO resursu centrs” organizētā Informatīvā diena. Biedrības valdes priekšsēdētāja Ligita Upīte, struktūrvienības Dienas centrs „Kopā būt” vadītāja Ritma Komarova, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāles karjeras konsultante Gita Sīle un biedrības „Bona Fide Latvia” valdes loceklis Jānis Nicmanis informēja par nevalstiskajām organizācijām nozīmīgām tēmām.

L.Upīte pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar biedrības darbības pamatprincipiem, mērķiem un aicināja piedalīties ikgadējā NVO forumā, kurš norisināsies 30.oktobrī Jēkabpils Tautas nama zālē.

NVA karjeras konsultante G.Sīle pasākuma apmeklētājus informēja par daudzpusīgajām NVA iespējām, kas varētu noderēt nevalstisko organizāciju darbībā. Viņa uzsvēra, ka aģentūra sniedz dažāda veida pakalpojumus, galvenokārt ar mērķi atbalstīt darba meklētājus un paaugstināt viņu kompetences – konsultācijas, apmācības un profesionālās pilnveides pasākumus. G.Sīle vēlējās īpaši izcelt pakalpojumu – apmācības pie darba devēja, skaidrojot, ka šis ir veiksmīgs veids, kā darbiniekam iegūt praktisku pieredzi un darba vietu, savukārt darba devēju piedalīties motivē fakts, ka NVA nodrošina darbiniekam daļēju atalgojumu sešu mēnešu periodā.

Biedrības „Bona Fide Latvia” valdes loceklis Jānis Nicmanis, kura darbība saistīta arī ar Probācijas dienestu, šobrīd vada projektu „Līdzgaitnieks drošākai sabiedrībai”, tā ietvaros organizējot brīvprātīgo darbu saistībā ar bijušo notiesāto resocializāciju. J.Nicmanis skaidroja, ka pakalpojumu klāstā, ko saņem ieslodzītie pēc atbrīvošanas, ir palīdzība izprast sabiedrībā pieejamos sociālos pakalpojumus, nepieciešamās informācijas sniegšana par dzīvesvietas iegūšanas iespējām, darba iespēju, veselības pakalpojumiem, kā arī palīdzēt nepieciešamās informācijas meklēšanā, dokumentu aizpildīšanā, saziņā ar attiecīgajiem speciālistiem.

J.Nicmanis, stāstot par savu pieredzi darbā ar ieslodzītajiem, atzina, ka bieži nācies saskarties ar notiesātajiem, kuri attaisno savus noziegumus un neveiksmes, kā argumentus minot nevarīgākas un sliktākas izejas pozīcijas nekā citiem sabiedrības locekļiem, piemēram, nelabvēlīgus apstākļus ģimenē, trūcīgumu utml. argumentus. Viņš atzina, ka šī domāšana ir nepareiza un tā jāmaina, tieši tāpēc nepieciešams palīdzēt šiem cilvēkiem saskatīt pareizo ceļu dzīvē, un viens no veidiem, kā ikviens tajā var iesaistīties, ir kļūt par brīvprātīgo līdzgaitnieku kādam no notiesātajiem.

Turpinot aizsākto tēmu, sarunā vēlējās iesaistīties arī klātesošā profesionālā mediatore Lolita Strode, piebilstot: “Mēs nevaram mainīt cilvēku pārliecības vai cilvēku ticības kaut kam, kas viņam no mazas kājas ir nācis un ar ko viņš ir saskāries,bet mērķis ir nodot to ziņu, ka tikpat atbalstāms un neatgrūžams, kā bijušais ieslodzītais, ir arī pensionārs vai cilvēks ar īpašām vajadzībām.”

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

Informatīvā diena Sēlpilī: brīvprātīgā līdzgaitniecība drošākai sabiedrībai