Iepazīsties ar darba semināra “Jaunatnes politika – kur esam un kurā virzienā dodamies” kopsavilkumu!

Saeimā 18.jūnijā, norisinājās darba seminārs “Jaunatnes politika – kur esam un kurā virzienā dodamies”. Tā mērķis – izvērtēt jaunatnes politikas jomā sasniegto un spriest par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, lai veicinātu jaunatnes politikas attīstību Latvijā.

Semināru atklāja Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāte Anita Muižniece un deputāts Mārtiņš Šteins.

Semināra pirmajā daļā klātesošie uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu par aktualitātēm jaunatnes politikas īstenošanā un plānotajiem uzlabojumiem, kā arī diskutēja par pētījuma “Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs” rezultātiem Latvijā.

Savukārt otrajā daļā uzmanības centrā bija darbā ar jaunatni iesaistīto skatījums par jaunatnes politiku. Jautājums aplūkots gan no jauniešu un jaunatnes organizāciju, gan pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un nevalstisko organizāciju sektora pētnieku skatpunkta. Pētījuma kopsavilkums.

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” ikdienā aktīvi iesaistās darbā ar jauniešiem, arī tās sastāvā ir vairāki jaunieši. Mums ir svarīga šī vecuma grupa, un tas, ka pie jaunatnes politikas attīstības tiek intensīvi strādāts. Tāpēc aicinām arī Tevi iepazīties ar darba semināra kopsavilkumu šeit.

Pēc LPA ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs