Popularizē brīvprātīgā darba iespējas

Lai iepazīstinātu Sūnu pamatskolas 8. un 9.klases skolēnus  ar brīvprātīgo darbu, tā pozitīvo pusi un tendencēm Latvijā un Eiropā, kā arī veicinātu tā popularizēšanu mūsu sabiedrībā, Jēkabpils NVO resursu centrs 23.aprīlī organizēja pasākumu “Kas ir brīvprātīgais darbs?”.  

Pasākuma laikā Jēkabpils NVO resursu centra pārstāves Ligita un Maira skolēniem sniedza vispārēju ieskats par to, kas ir brīvprātīgā darbs, ilustrējot to ar praktiskiem piemēriem no pasaules un Latvijas pieredzes, kāpēc cilvēki iesaistās brīvprātīgā darbā, kas ir biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, kas ir brīvprātīgā darba akcija „Brīvprātīgais uz 1 dienu” un kas ir mājas lapa brivpratīgie.lv. Tāpat jaunieši tika informēti par to, kādas  ir Eiropas brīvprātīgais darba iespējas jauniešiem. Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” pārstāves uzsvēra, ka brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja jauniešiem pilnveidot kā savai personīgajai tā profesionālajai izaugsmei noderīgas prasmes, un reizē sniegt ieguldījumu sabiedrības labklājībā un attīstībā. 

Pasākuma noslēgumā klātesošie grupās pārrunāja, kādus darbus viņi kā brīvprātīgie gribētu veikt, un ko viņi iegūtu, veicot brīvprātīgo darbu.  Jaunieši viennozīmīgi atzina, ka brīvprātīgais darbs sniedz neaptveramas iespējas – tas paver gan karjeras durvis, gan ļauj ceļot pa visdažādākajām pasaules valstīm, gan ļauj iepazīt jaunus un interesantus cilvēkus.  

Labākais veids, kā atrast sevi, ir pazaudēt sevi,  strādājot citu labā. (Mahatma Gandijs) 

Brīvprātīgajiem nemaksā nevis tāpēc, ka tie būtu nevērtīgi,  bet gan tāpēc, ka tie ir nenovērtējami. (Nezināms) 

Neviens nevar paveikt visu, bet ikviens var paveikt kaut ko. (Nezināms) 

 

Informāciju sagatavoja: 

Angelīna Tukiša 

Krustpils novada pašvaldības 

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste