Tapis Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodekss

Jēkabpils NVO resursu centrs informē, ka Latvijas Pilsoniskās alianses biedru kopsapulcē, 29. martā, apstiprināja Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodeksu.

Kodeksa mērķis ir veicināt organizāciju pārstāvju individuālo atbildību un godprātību, tādējādi sekmējot organizāciju izvirzīto mērķu sasniegšanu un kopīgās vērtībās balstītas darba kultūras veidošanos, vienlaikus vairojot sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam sektoram, kā arī sekmējot tā ilgtspēju.

“Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodekss ir apliecinājums sektora briedumam, skaidri parādot, ka nevalstiskajām organizācijām ir vēlme būt ne tikai atzītiem profesionāļiem savā nozarē, bet arī veicināt uz ētiskiem pamatprincipiem balstītu darbību,” pārliecināta Latvijas Pilsoniskas alianses direktore Kristīne Zonberga.

Ētikas kodeks ir sadalīts sešās sadaļās:

  • pārvaldība;
  • resursu ilgtspēja;
  • atbildība un pārstāvība;
  • godprātī̄ba un neitralitāte;
  • sadarbība un kodeksa īstenošana.

Biedrības un nodibinājumu Ētikas kodeksu izstrādāja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar Valsts Kanceleju

Ar „Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodeksu” aicinām iepazīties šeit.

Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs