Jēkabpils nevalstisko organizāciju pārstāvji tiekas ar Danu Reiznieci-Ozolu

Jēkabpils NVO resursu centra Dienas centrā „Kopā būt” 5.aprīļa pēcpusdienā viesojās Saeimas deputāte, eksministre un gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidāte Dana Reizniece-Ozola, lai tiktos ar Jēkabpils NVO resursu centra un vairāku tā biedrorganizāciju pārstāvjiem, diskutētu  par nevalstiskajam sektoram būtiskiem jautājumiem un uzklausītu ierosinājumus no pilsoniski aktīvo iedzīvotāju puses.

Reizniece-Ozola, kopā ar Annu Poinderi (Anglijā dzīvojoša latviete, biznesa menedžere un 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidāte), pie Jēkabpils nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija ieradusies Jēkabpils domes priekšēdātāja vietnieces sociālajos jautājumos, Līgas Kļaviņas, pavadībā. Reizniece-Ozolas īpāši uzsvēra, ka vēlas veidot sarunu un plašu diskusiju ar Jēkabpils NVO pārstāvjiem, lai gūtu priekšstatu par to, kādi jautājumi ir aktuāli un satrauc Jēkabpils biedrības, gan vietējā, gan Eiropas kontekstā.

Iesākot sarunu, Reiznice-Ozola uzrunāja diskusijas dalībniekus:

 „Es pēdējos trīs gadus biju finanšu ministre, amata ietvaros bieži tikos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, Latvijas Pilsonisko aliansi, Memoranda padomes pārstāvjiem un šo tikšanos laikā diskutējām par dažādiem jautājumiem. Šobrīd es daudz tiekos ar biedrību pārstāvjiem, kā rezultātā redzu pavisam citu pasauli šajā ziņā – saprotu, ka agrāk esmu vairāk uzklausījusi funkcionārus, ne tos, kuri ikdienā, piedurknes uzrotījuši, strādā. Man par to liels prieks, ka tagad man ir šāda iespēja.”

Diskusijas gaidā tika apspriestas vairākas tēmas – kā biedrības grāmatvežus skars gaidāmās izmaiņas grāmatvežu sertifikācijā, par personu ar invaliditāti pavadoņu ikdienas birokrātisko procesu atvieglošanu, no biedrību puses izskanēja aicinājums vienkāršot Sabiedrības integrācijas fonda finansējuma sadalīšanas noteikumus, dodot iespēju reģionālajiem NVO centriem administrēt šo finansējuma sadali. Kā būtisks ierosinājums, tika minēts NVO likvidēšanas procesa vienkāršošana, jo šobrīd šis ir garš un neērts process, kā rezultātā veidojas situācija, kad par aktīvām tiek uzskatītas biedrības, kurās faktiski vairs nenotiek darbība.

Biedrību pārstāvjiem šī bija nozīmīga iespēja paust savu viedokli un tikt sadzirdētiem, reizē arī mudinot iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Ir svarīgi saprast un atcerēties, ka katram ir iespēja iesaistīties šajos procesos – tiešā vai netiešā veidā, taču valsti un tās ikdienu var un vajag veidot kopā!

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs