Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizācijas „Rodacy” jaunumi

2019.  gada 16. martā notika biedrības “Rodacy” gada atskaites konference. Tika ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs. Aleksandru Rasčevski, kas nostrādāja šajā postenī 28 gadus un viņš palika kā Goda Priekšsēdētājs, nomainīja Hanurina Gončarova.