Aicinājums uz sarunām par brīvprātīgā darba pieredzi dažādās valstīs

Kas un ko iegūst no brīvprātīgā darba? Vai tiešām jauniešu brīvprātīgais darbs citās valstīs sniedz būtisku atbalstu un ieguldījumu – varbūt tas ir brīvprātīgais tūrisms? Kāpēc NVO, kuras organizē brīvprātīgo darbu uz “trešās pasaules valstīm”, šobrīd tiek kritizētas?

LAURA BUŽINSKA aicina uz sarunu par brīvprātīgā darba pieredzi dažādās valstīs.

Pasākuma norises vieta un laiks: 15.martā, Pils ielā 21, Rīgā, 1.stāvā, plkst. 18:15.

Sarunu biedri:

– KRIŠJĀNIS LIEPA, GLEN stipendijas ieguvējs, veica brīvprātīgo darbu Kamerūnā.

– MAIRITA LŪSE, maģistra grāds attīstības sadarbības jautājumos, vienu gadu veica brīvprātīgo darbu Argentīnā.

– MONEIM ADAM, cilvēktiesību jurists no Sudānas, šobrīd strādā kā brīvprātīgais Latvijā.

Pieteikšanās: atzīmējoties pasākumā FB vai nosūtot ziņu uz e-pastu tapa.wastenot@gmail.com

AICINĀTI VISI INTERESENTI!

Pēc Izglītības iniciatīvu centra sniegtās informācijas sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs