Jēkabpils NVO resursu centrs saņem pateicības vēstuli no Edgara Rinkēviča

Otrdien, 5. februārī Jēkabpils NVO resursu centrs saņēma pateicības vēstuli no Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča.

Vēstulē izteikta pateicība biedrībai, par tās sniegto atbalstu un iesaisti kopīgi īstenotajā projektā „Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni”, kas Jēkabpilī norisinājās pagājušā gada 22.oktobrī.

„Būtiski, ka visiem ir iespēja līdzdarboties Eiropas nākotnes politikas veidošanā, paust viedokli un rosināt pārmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai Eiropas Savienība piepildītu mūsu cerības.

Esmu gandarīts par aktīvām diskusijām un interesantajiem priekšlikumiem. Publiskajās diskusijās par Eiropas nākotni piedalījās vairāk nekā 1500 dalībnieki, izsakot savu viedokli un redzējumu vai nu klātienes pasākumos, vai digitālā tiešsaistes platformā visā Latvijā. Aktīvā dalība apliecināja ievērojamo iedzīvotāju interesi paust savu viedokli par to, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Kopīgiem spēkiem sasniedzām dialoga mērķi – ieguvām padziļinātu ieskatu iedzīvotāju bažās, cerībās un ieteikumos par šodienas un nākotnes Eiropu. Apkopotie viedokļi rāda, ka Latvijas iedzīvotāji augstu vērtē tās iespējas, kuras šobrīd sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kā arī vēlas, lai šo iespēju nākotnē kļūtu arvien vairāk. Diskusijās apkopotās atziņas un priekšlikumi par Eiropas nākotni kļuva par daļu no Latvijas ieguldījuma ES dalībvalstu un institūciju kopīgajā ziņojumā, kas ir iesniegts ES dalībvalstu un valdību vadītājiem. Līdz ar to arī Latvijas iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts vērā šā gada jūnijā, dalībvalstīm vienojoties par Eiropas Savienības turpmākās attīstības prioritārajiem virzieniem.”

Edgars Rinkēvičs
ārlietu ministrs

Būsim aktīvi un iesaistīsimies Eiropas nākotnes veidošanā kopā!

 

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs