Nevalstisko organizāciju pārstāvji tiekas Jēkabpils forumā

Lai pārskatītu 2018.gadā paveikto un izdarītu secinājumus, kas veicinās NVO darbību un sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 2019.gadā, nevalstiskās organizācijas decembrī tikās NVO darba forumā.

Dalībnieki strādāja četrās stacijās ar dažādām tēmām: par mūžizglītības veicināšanu, par NVO atbalstu nacionālajā līmenī, par brīvprātīgā darba attīstīšanu Jēkabpilī, par dialoga ar Jēkabpils pašvaldību attīstīšanu un daudzveidīgošanu.

Forumā izdarītie secinājumi tika veidoti kā ceļa karte NVO darbībai nākamgad un kā nākamo NVO projektu idejas.

Mūžizglītības jomā kā nozīmīga tendence NVO attīstībai tika rekomendēta starppaaudžu sadarbība moderno tehnoloģiju apguves jomā un dažādu praktisko iemaņu nodošanā. Dominēja idejas par pilsonisko prasmju un izglītības nepieciešamību dažādiem sabiedrības grupu pārstāvjiem, tai skaitā – politiķiem, arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Kā vienmēr, dalībnieki norādīja, ka jāturpina NVO sektora dalībnieku personības izaugsmes atbalsts, piemēram, apmācot veiksmīgas publiskas runas iemaņām, diskusiju vadīšanai u.tml.

Otrajā darba stacijā par vietējām NVO pieejamo atbalstu nacionālā līmenī virmoja līdzīgas idejas par pilsoniskas izglītības nepieciešamību valstī un reģionos, vēloties tam dažāda veida vienotu valsts atbalstu. Tika strukturēti NVO nepieciešamie cita atbalsta veidi, piemēram, radot iespēju NVO asistentu un konsultāciju programmām, reģionu līderisma prasmju izglītībai un atbalstot sociālās integrācijas idejas. Dalībnieki aicināja nediskriminēt lielo pilsētu NVO, ļaujot tām startēt LEADER programmā. Staciju vadīja biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga.

Brīvprātīgā darba stacijā tika radīti konkrēti ierosinājumi 2019.gadam: Jēkabpils pilsētas svētku laikā nominēt un apbalvot ievērojamākos brīvprātīgos, izstrādāt bonusu sistēmu jauniešiem atkarībā no brīvprātīgi nostrādāto un fiksēto stundu skaita, kā arī vienreiz gadā rast iespēju labākajiem NVO pārstāvjiem doties citu pilsētu vai novadu pieredzes apmaiņas braucienā. Šajā stacijā daudz tika diskutēts par Jēkabpils brīvprātīgā darba sistēmas nepieciešamību, kā arī – brīvprātīgā darba idejas skaidrošanu plašākai sabiedrībai.

Stacijā, kurā varēja uzdot jebkuru ar NVO saistītu jautājumu par jomu atbildīgajai amatpersonai, domes priekšsēdētāja vietniecei L.Kļaviņai, dominējošs bija jautājums par NVO telpu atbalstu, bet te atspoguļojās arī pārējais citās stacijās runātais.

Foruma pienesumu rādīs NVO darbība 2019.gadā, bet jau tā laikā tika norunātas vairākas nākamās darba tikšanās, lai uzsāktu attīstīt forumā paustās dalībnieku idejas.

A.Pleiko
Jēkabpils NVO foruma vadītāja