Jēkabpilī svin vienu no Latvijas Baltkrievu dienu pasākumiem

Saulainā septembra pēdējā sestdienā, biedrību apvienības “Jēkabpils NVO resursu centrs” zālē baltkrievu biedrība “Spatkanne” bija pulcējusi uz pasākumu kuplu pulku ļaužu. Pasākums bija veltīts Baltkrievu kultūras dienām Latvijā.

Šogad kultūras dienas noritēja Latvijas simtgades un Latvijas Baltkrievu savienības 15.gadu jubilejas zīmē. Šis pasākums ir Baltkrievu kultūras dienu Latvijā, viens no pasākumu ķēdes posmiem, kas svinīgi noslēgsies Rīgā 27.oktobrī.

Pasākumā skanēja dzeja, dziesmas. Tika pieminēta latviešu dzejnieka Jāņa Raiņa un baltkrievu dzejnieka Jankas Kupala draudzība, kas stiprinājusi abu tautu kultūras saites. Skanēja dziesmas baltkrievu, latviešu, ukraiņu un krievu valodās. Ar dziesmām uzstājās Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības “Javir” ansamblis, Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” ansamblis “Ukrainočki”, kā arī tālāki viesi no Krāslavas novada – kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” un, protams, pasākuma saimnieki – baltkrievu biedrības “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha”.

Ar Krāslavas novada kultūras nama vokālo ansambli “Noktirne” Jēkabpils baltkrievu biedrībai “Spatkanne” kontakti izveidojušies pavisam nesen,  kad augusta sākumā satikāmies festivālā “Latgales vainags” Indrā. Šobrīd abiem kolektīviem ir siltas, draudzīgas attiecības.

Kā katrā pasākumā, arī šeit skanēja svinīgas runas. Viesos bija ieradušies: Baltkrievijas Ģenerālkonsulāta konsuls Nikolajs Romankevičs, Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, Latvijas Baltkrievu Savienības priekšsēdētāja Valentīna Piskunova un Krāslavas baltkrievu kultūras biedrības “Vjasolka” priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Kļimovs.

Pasākuma aizkustinošākais mirklis bija Latvijas Baltkrievu savienības prezentētais “rušniks”, kas ir baltkrievu biedrību divu gadu kopīgais darbs – tajā katras no 15 baltkrievu biedrību locekļiem ir izšuvuši kādu no “rušnika” fragmentiem. “Rušniks” ir 7 metrus garš un ar grūtībām ievietojās uz NVO zāles skatuves. To plānots dāvināt Latvijas Valsts prezidentam Baltkrievu kultūras dienu noslēguma pasākumā Rīgā, veltot to Latvijas simtgadei.

Inna Jansone
Baltkrievu biedrība “Spatkanne”