EURODESK iespēju orientēšanās spēle „Time to move: Eiropa Tev!”

Eiropas informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk oktobrī visā Eiropā organizē kampaņu “Time to move”. Tās laikā visā Latvijā notiks vairāk nekā 15 pasākumi, kas var palīdzēt jauniešiem izzināt viņu iespējas līdzdarboties dažādās ES aktivitātēs.

Jēkabpilī Eurodesk iespēju orientēšanās spēlē „Time to move: Eiropa Tev!”, ko rīkoja Eurodesk reģionālais koordinators biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 5.oktobrī, piedalījās pavisam 36 jaunieši.

Jauniešiem bija jāizveido komandas piecu līdz astoņu cilvēku sastāvā un, pārvietojoties Jēkabpils pilsētvidē, pēc kartes jāatrod vairāki kontrolpunkti, tajos jāpaveic dažādi ar Eurodesk saistīti uzdevumi. Uzvarētāju komanda tika noteikta pēc iegūto punktu skaita. Komandas varēja iegūt papildus bonusu punktus par īpaši radošu uzdevumu izpildi un iekļaušanos dotajā laikā. Kontrolpunktus vadīja kā Latvijas, tā Eiropas brīvprātīgie, tajos tika pārbaudīta ne tikai jauniešu māka atrast un izprast atrasto informāciju, bet arī viņu līdzšinējās zināšanas par Eiropu, viņu vizuālās mākslas un video materiāla veidošanas prasmes un spēja sadarboties komandā. Vienlaikus jauniešiem tika sniegta informācija par Eiropas Solidaritātes korpusu un tajā pieejamajām jauniešu iespējām. Spēles gaitā dalībnieki labāk izprata arī reģionālā koordinatora lomu.

Pasākums izrādījās vērtīgs ne tikai uzvarētāju komandai no Neretas, kura ieguva ceļazīmi pieredzes apmaiņas braucienam uz kādu aktīvu jauniešu organizāciju Latvijā. Arī pārējās komandas atzina daudz ieguvumu – jaunas zināšanas par Eurodesk iespējām, radoši, aktīvi un jautri pavadītu pēcpusdienu kopā ar draugiem, kā arī dažādas veicināšanas balvas.

 2. vietas ieguvēju komandas video var aplūkot šeit.

Evelīna Elksnīte
Projektu koordinators