“Brīvprātīgais uz 1 dienu” noslēdzas pozitīvā gaisotnē

Akcija „Brīvprātīgais uz 1 dienu” šogad ir noslēgusies ar emocijām un iespaidiem pilnu pasākumu 28.augusta pēcpusdienā Jēkabpils pilsētas domē. Kā iepriekš tika ziņots, akcija notiek jau ceturto gadu, un ik reizi noris augusta kalendāra pēdējā pilnajā nedēļā.

Šogad akcijā piedalījās 54 iedzīvotāji, sākotnēji interese bija vēl lielāka, ap 100 brīvprātīgo bija izteikuši vēlmi un interesējušies par iespējām piedalīties, bet 15 organizācijas bija gatavas brīvprātīgos uzņemt.

“Jāatzīmē, ka tas ir samērā liels organizatoriskais darbs, kas jāpaveic, lai akciju sagatavotu,” atzīst biedrības valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja Agita Pleiko. “Jau trešo gadu to teicami koordinē Ligita Upīte. Protams, palīdzam visa projekta komanda un arī brīvprātīgie, idejas bieži vien rodas tieši diskusijās par to – ko jaunu šogad ieviest, kā pasākumam nekļūt pierastam – tā, lai visiem un pašiem ir interesanti!”

2018.gada akcija iezīmējās ar robežu paplašināšanu un interesi no citām Latvijas pilsētām. “Katru gadu cenšamies piesaistīt jaunas brīvprātīgo uzņēmējorganizācijas,” stāsta L.Upīte. “Šogad tās bija ne tikai divas jaunas vietas Jēkabpilī, bet arī Neretas un Pļaviņu novada pašvaldības. Uz noslēguma pasākumu bija ieradusies arī pārstāve no Lielvārdes novada pašvaldības Irēna Romanovska, jo viņai interesē šī koncepcija, bet arī no Liepājas pilsētas pašvaldības un Jelgavas nevalstiskajām organizācijām ir tikusi izrādīta interese.”

Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu speciālists Sergejs Nikaļuks ar dalību “Brīvprātīgais uz 1dienu” ir pat ļoti apmierināts: “Sākumā nesapratu – kā tas būs, bet beigās viss izrādījās nesarežģīti un bija interesanti gan man, gan brīvprātīgajiem. Mēs kopā palīdzējām sagatavot Pļaviņu strītbola turnīru. Vislabākais ir, ka šī brīvprātība tiek atzinīgi novērtēta.”

Novērtējuma vārdus bija svarīgi saņemt ikvienam, un to noslēguma pasākumā netrūka. Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa atzīmēja katra dalībnieka pienesumu, bet īpašu uzrunu angļu valodā teica “Jēkabpils NVO resursu centrs” Erasmus+ programmas brīvprātīgajiem no Francijas, Armēnijas un Austrijas.

“Mums ikvienam ir svarīgi, ka mūsu labos centienus novērtē sabiedrība, bet ārzemju brīvprātīgajiem tas ir svarīgi divtik,” atzīst biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Erasmus+ projekta “Volunteers discovery” koordinatore Evelīna Elksnīte.

“Šie jaunieši ir mūsu viesi, bieži, ierodoties citā valstī, viņi piedzīvo kultūršoku, tāpēc saņemt atzinību no pilsētas vienas no augstākajām amatpersonām viņiem viennozīmīgi ir pozitīvs pārdzīvojums! Mums kā uzņēmējorganizācijai ir prieks, ka katrs no Eiropas brīvprātīgajiem izvēlējās izmantot vienu vai pat vairākas akcijas brīvprātīgā darba iespējas, kuras likās visaicinošākās.”

Pasākumā tika apsveiktas visas organizācijas, kas šogad brīvprātīgos uzņēma un teikts Paldies visiem, kas atrada laiku, lai ierastos uz noslēgumu. Uzrunātie dalījās savās sajūtās un pārdomās, daži pat atzina, ka sākumā nebija pārliecināti, kā veiksies, taču galu galā viss sanācis pat labāk, kā cerēts. Pārstāvis no biedrības MC „Brīvības gari” šogad akcijā piedalījās pirmo gadu, bet turpināšot to arī citugad. Brīvprātīgo vidū bija arī tādi, kas  pieteicās uz vairākām vakancēm, aizpildot visu savu nedēļu ar interesantām nodarbēm.

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Maira Tropa vērtēja, ka gatavošanās ikvienam pasākumam ir laikietilpīgs darbs, bet prieks un gandarījums par paveikto liek būt lepnam un atsver ieguldīto darbu. “Atskatoties uz pēdējām nedēļām, bija daudz darba, bet viss izdevās. Paldies ikvienam, kas šogad piedalījās „Brīvprātīgais uz 1 dienu”, un ceram uz tikpat lielu un vēl lielāku atsaucību arī turpmāk.” 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa vērtēja, ka ar entuziasmu un degsmi organizētā un vadītā akcija “Brīvprātīgais uz 1 dienu” ir ļāvusi satikties oeganizācijām un iedzīvotājiem. “Brīvprātīgie iepazinās ar dažādu nozaru organizāciju ikdienas darba pienākumiem, kas viņiem ļauj novērtēt to darba svarīgumu un atbildības smagumu. Paldies organizatoriem un brīvprātīgajiem par sadarbību un aicinu, turpinot šo akciju nākošajā gadā, uz pilsētas domi, palīdzot arī deputātiem!”

Tāda, lūk, ceļamaize biedrības akcijai nākamgad!

“Jēkabpils NVO resursu centrs” pateicas visiem, kas 2018.gadā iesaistījās akcijā “Brīvprātīgais uz 1 dienu” un vairoja labestību, atsaucību un pilsonisku attieksmi sabiedrībā!

Agita Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs

Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem