Pļaviņu novada atklātajās sacensības pļaušanā nosaka labākos pļāvējus

Sestdien, 14. jūlijā, 28 grādu karstumā Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta “Kalna Īvānos” notika novada atklātās sacensības pļaušanā ar rokas izkapti. Diena bija saulaina un sirsnīga dabā un cilvēkos.

Sacensības organizēja nevalstiskā organizācija sporta biedrība “Pļaviņu pļāvēji”. Sacensības svinīgi atklāja tās valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. Tradicionāli izskanēja pļāvēju himna “Div’ pļaviņas es nopļāvu “. Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītāja Giedre Zvirgzdiņa pļāvējiem vēlēja skaistas uzvaras visiem dalībniekie, bet jo īpaši savējiem – aiviekstiešiem. Prieks bija par diviem pļāvējiem, kuri šeit tika īpaši sveikti kā spraigās Dziesmu un deju svētku nedēļas dalībnieki. Sacensību galvenais tiesnesis un Pļaviņu novada pašvaldības sporta organizators Sandris Stūris vēlēja veiksmi visiem, jo, pateicoties pļaviņiešiem, novadā dzīvas tiek uzturētas pļaušanas sacensības, arī bērni mācās to darīt”. Sacensību dalībniekiem tika atgādināti drošības noteikumi, rīkojoties ar izkapti. Pirmā vāla pļaušana sākās uzreiz pēc atklāšanas.

Pašreizējie laika apstākļi veicina zāles augšanu, vietām tā bija jau par garu, taču izloze noteica, kurš laukums dalībniekam jānopļauj. Pļaušanas sacensības ir lieliska tradīcija kas pulcē pļāvējus Aiviekstes pagastā no Pļaviņu un citiem novadiem, lai noskaidrotu ātrākos un precīzākos pļāvējus. Pasākums veicina lauku darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu. Parasti tiek aicinātas piedalīties komandas no citiem pagastiem, novadiem, pilsētām, kā arī individuālie pļāvēji – vīri, sievas, jaunieši. Tradicionāli akcents tiek likts uz jauno paaudzi. Starp sacensību dalībniekiem šoreiz bija pļāvēji no Nītaures, Līksnas, Baldones un Jaunjelgavas novadiem. Visi atzina, ka gūst šeit tikai un vienīgi pozitīvas emocijas. Pļaušanas “sērga” diemžēl plašumā neiet, kaut šis lietišķais sporta veids ir laba fiziska izkustēšanās. Pļaušana nav sarežģīta māksla, iemaņas var apgūt ātri, taču jābūt fiziskai varēšanai, tāpat ir svarīgi, lai būtu pareizais inventārs – laba izkapts, kas arī laukos kļūst par retumu.

Lai arī cik grūti bija pļaušanas apstākļi lielajā karstumā un biezajā zālē, tomēr ar savu uzdevumu tika galā katrs tās dalībnieks. Visu paaudžu pļāvēji parādīja latvisku tikumu un labestību, svarīgo latvisko tradīciju saglabāšanas izpratni un prasmi. Katrs dzīvoja līdzi savējo veiksmei. Aiviekstes pagasta senioru ansambļa “Ābeļziedi” šarmantās dāmas visu sacensību laikā – vairāku stundu garuma, karstajā saulē un pēkšņi uznākušajā lietū veltīja visiem pļāvējiem skanīgas un jestras dziesmas. Tika noskaidroti uzvarētāji 11 grupās un apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji:
Zēni līdz 13 gadiem
1.v. Adrians Potapovs
Meitenes līdz 13 gadiem
1.v. Linda Djubina
Jaunieši 14-18 gadi
1.v. Normunds Reiznieks
2.v. Dāvis Reiznieks
Kungi 19-49 gadi
1.v. Jānis Norvaišs
2.v. Aivars Ļaksa
3.v. Kaspars Pavlovs
Kungi 50-64 gadi
1.v. Vilnis Mencs
2.v. Sandris Stūris
3.v. Aleksandrs Ličakovs
Andrejs Reiznieks
Kungi 65-74 gadi
1.v. Zigfrīds Rozenbergs
2.v. Ivans Burikins
3.v. Donāts Martinovs
Voldemārs Siders
Dāmas 19-49 gadi
1.v. Kristīne Siņica
Dāmas 50-64 gadi
1.v. Sarmīte Norvaiša
2.v. Anita Anckiņa
3.v. Daina Pavlova
Anita Seikovska
Dāmas 65-74 gadi
1.v. Mārīte Siņica
2.v. Skaidrīte Bērziņa
Vecmeistari kungiem no75 gadiem
1.v. Jānis Spārniņš
Vecmeistari dāmām no 75 gadiem
1.v. Ieva Purviņa
2.v. Alma Reizniece
3.v. Māra Melnāre
Komandu cīņā vīriem
1.v. “Pļaviņu pļāvēji” Jānis Norvaišs, Sandris Stūris, Aivars Ļaksa, Aleksandrs Ličakovs
2.v. “Nītaure” Vilnis Mencs, Zigfrīds Rozenbergs, Anita Anckiņa, Ivans Burikins
Komandu cīņā sievām
1.v. ,,Pļaviņu pļāvējas” Anita Seikovska, Mārīte Siņica, Kristīne Siņica, Skaidrīte Bērziņa
2.v. ,,Ābeļziedi” Vija Bērziņa, Ērika Gabranova, Mārīte Dauškane, Biruta Vīksne
Komandu cīņa jauniešiem
1.v. “Pļaviņu pļāvēji – 2” Normunds Reiznieks, Dāvis Reiznieks, Adrians Potapovs

Uzvarētājiem svinīgi diplomus un medaļas pasniedza Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss. Uzvarētāji saņēma arī ziedus un balvas.

Pēc sacensībām par spīti lietum dalībnieki nesteidzās izklīst. Visi kopā draudzīgi sēdās pie viena, lielā saimes galda un mielojās ar Almas un Anitas garšīgo, īpašo “Pļaviņu pļāvēju” zupu! To viņas paspēja izvārīt uz dzīvās uguns, arī pašas piedalotie sacensībās. Visi apskatīja J.Spārniņa iekārtoto, interesanto fotoizstādi “Sports Aiviekstes pagastā”. Pļāvēji izteica nožēlu, ka nepiedalījās mūsu pašu novada cilvēki. No Klintaines pagasta nebija neviena pārstāvja, viens bija no Vietalvas pagasta.

Novada atklātās sacensības pļaušanā finansiāli un informatīvi atbalstīja Pļaviņu novada dome un Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centrs. Informatīvo atbalstu sniedza arī žurnāls “Praktiskais Latvietis”. Laikraksta “Staburags” galvenā redaktore Agita Grīnvalde – Iruka personīgi vēlējās šajā dienā būt kopā ar pļāvējiem, runāt, fotografēt. Par to visiem sirsnīgs “Pļaviņu pļāvēju” paldies!

Sacensībās gavenokārt piedalījās Pļaviņu novada iedzīvotāji, taču savus spēkus godam parādīja arī Jaunjelgavas, Nītaures, Baldones un Līksnas novadu pārstāvji. Vasaras karstā saule bija nopietns pārbaudījums čempionāta dalībniekiem. Jāatzīmē, ka tās bija lieliski sagatavotas un īstenotas. Īpaši jāpiemin sporta biedrības “Pļaviņu pļāvēji” dibinātāja Viļņa Mironova un tās valdes priekšsēdētājas Sarmītes Norvaišas ieguldītais lielais sagatavošanas darbs. Par to paldies no visiem šīs brīnišķīgās dienas dalībniekiem! “Pļaviņu pļāvēji” lepni tautās nes Aiviekstes pagasta un Pļaviņu novada vārdu! “Pļaviņu pļāvējiem” pelnīti jāsaņem atbalsts un pateicība par Pļaviņu novada vārda popularizēšanu! Te patiesi ir ko pamācīties citām nevalstiskajām organizācijām.

Biruta Irēna Osīte

Foto – Sandris Stūris (vairāk foto šeit)