EIROPAS PRETNABADZĪBAS TĪKLA (European Minimum Income Network (EMIN-2)) AKTUALITĀTES

Caur Latviju ceļo EMIN autobuss

7.-9. jūnijā Eiropas Apvienotā Pretnabadzības tīkla (EAPN) – Latvia pārstāvji un Goda vēstnesis Elīna Pinto Latvijā no Lietuvas sagaidīja un pavadīja uz Igauniju EMIN Autobusu, kas dodas turnejā pa Eiropu.

Autobuss piestāja Bauskas novada pašvaldībā, turpinot pasākumus Rīgā, Centrālās stacijas laukumā, bet 9. jūnijā notika pasākums Ainažos. Ieskats EMIn autobusa turnejas posmā pa Latviju skatāms ŠEIT: https://www.youtube.com/watch?v=JjQpPEvaQU4 .

Atgādinām, ka no aprīļa līdz augustam notiek EMIN Autobusa turneja, kuras laikā tās dalībnieki aicina Eiropas valstu iedzīvotājus parakstīt Petīciju iesniegšanai Eiropas Komisijai un citām Eiropas lēmējinstitūcijām attiecībā uz minimālā ienākuma politiku.

Fonds LAIKaMETS izsludinājis vairākus konkursus NVO

Fonda darbība vērsta uz finanšu piesaisti un NVO atbalsta programmu realizāciju, īstenojot EAPN-Latvia statūtos izvirzīto mērķi nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā. Kontakti pa e-pastu: fonds.laikamets@eapn.lv vai tel. 22311545.

1. jūnijā Fonds izsludina četrus projektu konkursus nevalstiskajām organizācijām. Tuvāk http://www.eapn.lv/laikamets/proj_konk_nvo.php (attieicnot visus aprakstā pieteiktos četrus konkursus no 1.jūnija).

Pēc EAPN ziņu lapas sagatavoja
A.Pleiko, NVO eksperts