Svin BALTĀ GALDAUTA svētkus

Šī gada 4. maijā biedrība “Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste”” pilsētas seniorus aicināja uz BALTĀ GALDAUTA svētkiem.

Pasākumā piedalījās apvienības “Sasaiste” un citu Jēkabpils NVO cienījama vecuma pārstāvji. Tomēr jāpiebilst, ka balti klātais galds kalpoja ne tikai kā pašapziņas un lepnuma simbols, bet arī kā dažādas paaudzes vienojošais elements – pie svētku galda sēdās  pensionāru apvienībā strādājošie brīvprātīgie Inese Endere un Maigurs Skurjats. Atvērot saiti uz video ar BALTĀ GALDAUTA svētku uzrunu, ar kuru klātesošos biedrības vārdā sveica Jēkabpils pensionāru apvienības “Sasaiste” valdes locekle Ērika Osīte, fonā dzirdēsiet maza cilvēciņa balsi – video skatīt: https://youtu.be/u4TcYHE8ds8. Svētkus kopā ar mammu Inesi Enderi svinēja arī viņas trīs meitiņas, jaunākā no kurām arī bija sava veida partnere Ērikai Osītei uzrunas laikā. It kā nejaušs, bet likumsakarīgs fakts – 1990. gada 4. maijā “PAR”  Latvijas brīvību un neatkarību balsoja vieni, bet to noturēt – paliek citu, šobrīd vēl pavisam jauno ziņā.

BALTĀ GALDAUTA svētki turpinājās ar latviešu tautasdziesmu skandēšanu un gardu kliņģeru baudīšanu. Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” saka lielu PALDIES tirdzniecības centra “AURA” administrācijai un personīgi uzņēmuma vadītājam Ingum Liseckim par rūpēm un  atbalstu bagāta svētku galda nodrošināšanā.