XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 28.03.2018- līdz -30.04.2018 PIEDALIES KĀ BRĪVPRĀTĪGAIS!

Dziesmu un deju svētku rīkotājs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikties brīvprātīgos, kuri vēlas Svētkus radīt un darīt kopā! Brīvprātīgo darbs ir neatņemama Svētku norises sastāvdaļa.

Dziesmu un deju svētki ir lielākais kopdarbs Latvijā. Tajos iesaistīti visi – no valsts un pašvaldību līdz nevalstiskajām organizācijām un indivīdam. Šis kopdarbs ir piecu gaidīšanas un gatavošanās gadu veikums, kurā nedēļas laikā dalībnieki rādīs tautas izcilāko kultūras meistardarbu.

Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt gatavam veltīt vismaz 20 stundas brīvprātīgā darba veikšanai, kas pakārtotas Svētku rīkotāju sastādītajam grafikam.

Tiek aicinātas pieteikties personas vecumā no 16 gadiem (personām no 16 līdz 18 gadiem būs nepieciešama vecāku atļauja) ar labām latviešu valodas zināšanām (atsevišķiem papildus darbiem – arī ar angļu, krievu un citu svešvalodu zināšanām).

Tuvāka informācija – rakstot uz dziesmusvetki@brivpratigie.lv.
Pieteikšanās: www.brivpratigie.lv