SEMINĀRS “Jauniešu migrācija. Izaicinājumi un ieguvumi darba ar jaunatni attīstībai” 17.-18.APRĪLĪ, Cēsīs

Seminārā aicināti piedalīties – darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībās, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju un izglītības iestāžu pārstāvji un jauniešu līderi, kas ikdienā strādā jaunatnes un/vai migrācijas jomā.

PROGRAMMA

9.30-11.00 Ierašanās, reģistrēšanās. Tēja/Kafija

11.00-11.30 Semināra atklāšana. Iepazīšanās

11.30-13.00 Ievads tematikā – Kas ir Kas?

13.00-14.30 Pusdienas

14.30-16.00 Jauniešu iekšējā migrācija un

darbā ar jaunatni iesaistīto personu

loma

16.00-16.30 Tējas/Kafijas pauze

16.30-18.30 Jauniešu ārējā migrācija.

Starpinstitūciju sadarbība

18.30-19.30 Vakariņas

8.00-9.00 Brokastis

9.30-11.00 Sadarbība jauniešu migrācijas

jautājumos starptautiskā mērogā

11.00-11.30 Tējas/Kafijas pauze

11.30-13.00 Migrācijas ietekme uz darbu ar

jaunatni ilgtermiņā

13.00-14.00 Pusdienas

14.00-15.00 Priekšlikumu darba ar jaunatni

attīstībai sagatavošana

15.00-16.00 Priekšlikumu prezentācijas.

Izvērtēšana. Noslēgums

Dalība seminārā ir bez maksas. Organizatori sedz izmaksas, kas saistītas ar dalību seminārā – ēdināšana, naktsmītnes (ja nepieciešams), materiāli un citi organizatoriskie izdevumi. Dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no semināra vietu – viesu nams “Laso” www.laso.lv. No vienas organizācijas / institūcijas var pieteikties vairāki dalībnieki.

Dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību seminārā.

Seminārs tiek īstenotas projekta “Baltic youth research(ers) up-graded: long term impact on youth field” (2016-2-LT02-KA205-004814), ko finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, ietvaros. Projektu īsteno biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Polijas ar mērķi attīstīt starpnozaru sadarbību jaunatnes migrācijas jomā un sekmēt darbu ar jaunatni vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

Ja vēlies piedalīties seminārā, piesakies aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/YouthMigration.

Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Pieteikšanās tiks slēgta, kolīdz tiks sasniegts maksimālais iespējamais dalībnieku skaits. Par dalību seminārā, visi dalībnieki saņems informāciju uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu adresi maksimāli īsā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 9.aprīlim.

Vairāk informāciju varat saņemt, rakstot proj@inbox.lv vai zvanot pa tālr.nr. 29209607.