Daily Archives: 2018. gada 18. aprīlis

Uzsākta pašvaldības atbalstīto projektu īstenošana

Jaunizveidotajā kokapstrādes darbnīcā saimniekos brīvprātīgā darba veicējs Dainis Zeltiņš

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir uzsācis abu Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotā NVO projektu konkursa pirmajā kārtā atbalstīto iniciatīvu īstenošanu. Turpināt lasīt

Konkurss “NVO – ilgtspējīgai Latvijai”

Konkursa aktīvām un darbīgām NVO “NVO – ilgtspējīgai Latvijai” mērķis ir rosināt nevalstiskā sektora organizācijas dalīties ar savām iniciatīvām un projektiem, kas sekmē un veicina Latvijas ilgtspējīgu attīstību, un ir saistīti ar kādu no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Turpināt lasīt

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina 5. kārtu projektu konkursam Lauku attīstības programmā

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Turpināt lasīt