Saņem A/S “Latvijas Valsts meži” ziedojumu projektu realizēšanai sociālajā jomā

Starp 59 Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kurām 2018. gadā piešķirts A/S „Latvijas valsts meži” ziedojums sociālās jomas projektu īstenošanai ir arī divas  “Jēkabpils NVO resursu centra” biedrorganizācijas –  Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība un Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība “Cerību sala”.

Biedrības “Cerību sala” valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa pastāstīja, ka par piešķirtajiem līdzekļiem tiks novadītas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, garīgo un fizisko atpalicību. “Iegādāsimies materiālus, krāsa un aprīkojumu sveču liešanai, turpināsim dekupāžas un pērļošanas darbus. Mierīgi neesam un nebūsim – turpināsim rīkot savu darbu prezentācijas,” saka A. Kvēpiņa. Jāpiebilst, ka “Cerību salas” bērnu un jauniešu darbu prezentācija ar iespēju par ziedojumiem tos arī iegādāties notika 7. martā, tepat Jēkabpilī – tirdzniecības centrā “Aura” (sk. foto). Bet 17. martā bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības pārstāvji dosies uz  “Uzņēmēju dienām 2018” Aizkrauklē, kur ar saviem rokdarbiem piedalīsies  “Izstādē – gadatirgū 2018″.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības Projekta ietvaros paredzēts sniegt fizioterapeita, ergoterapeita pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Tiks papildināts atbalsta centra inventārs, lai novada cilvēki ar īpašām vajadzībām saņemtu nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus. “Atbalsta centrs “Viesītei” sniedz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām speciālistu pakalpojumus, kādus citviet Viesītei tuvākajā apkaimē nav iespējams saņemt. Nozīmīgs faktors ir, ka pakalpojumi tiek sniegti maksimāli tuvu cilvēku dzīvesvietai. Paplašinot centra darbības specifiku paredzēts sniegt fizioterapeita, ergoterapeita pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, papildus ir plānots piedāvāt ārstniecisko vingrošanu grupā un darbošanos radošajā darbnīcā. Apzinot un izvērtējot cik psiholoģiski grūti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri spiesti katru dienu pavadīt mājās, tāpat arī viņu tuviniekiem, plānojam nodrošināt nodarbības radošajās darbnīcās. Tas veicinās sociālo prasmju attīstību, izglītos un ļaus daudzveidīgāk pavadīt laiku. Prakse liecina, ka cilvēkiem ar invaliditāti trūkst informācijas par viņiem pieejamajiem, valsts apmaksātiem pakalpojumiem, kas, savukārt, ierobežo viņu tiesības un iespējas. Tāpēc Atbalsta centrā “Viesītei” plānojam sniegt konsultatīvo atbalstu šai mērķgrupai un viņu tuviniekiem,” stāsta Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska.

Foto no “Cerību salas”dalībnieku darbu prezentācijas tirdzniecības centrā “Aura”07.03.2018.