Brīvprātīgais darbs – garantija gandarījumam

Tikšanās ar Jēkabpils NVO resursu centra vadību: pirmajā rindā no kreisās: Agita Pleiko, Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja; Ligita Upīte, Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētājas vietniece, projektu koordinatore; otrajā rindā: brīvprātīgie Normunds Vīksne, Gunita Kārkliņa un Maigurs Skurjats.

Lai arī brīvprātīgais darbs nav nekāds jaunums – ir izveidota pat īpaša interneta vietne  https://www.brivpratigie.lv/, kurā ir iespēja atrast gan brīvprātīgo,  gan brīvprātīgā darba devēju  piedāvājumus, lielai iedzīvotāju grupai nepieciešamība pēc brīvprātīgajiem īslaicīgam darbam, reālā darbībā pārtop, nejauši sastopoties faktoriem – prasme sadzirdēt, vēlme palīdzēt un informācija par tiem, kas var palīdzēt.

Laikā no 26. februāra līdz 1. martam trīs brīvprātīgie jaunieši izremontēja dzīvesvietu Jēkabpils iedzīvotājai, kurai saviem spēkiem to izdarīt nebija iespējams.

Stāsta Jēkabpils NVO resursu centra projektu koordinatore Ligita Upīte: “Pensionāre Virdžīnija Š. savu rūpju stāstu par dzīvesvietas  maiņu un remonta nepieciešamību jaunajā mītnē izstāstīja Jēkabpils pilsētas bibliotēkā.

Bibliotekāre Gunita Kārkliņa nepalika vienaldzīga, un kopā ar vadītāju Renāti Lenšu ierosināja  remontdarbus uzticēt brīvprātīgajiem. R. Lenšas zvans Jēkabpils NVO centrā neizraisīja izbrīnu, jo brīvprātīgā darba koordinēšanu Jēkabpils NVO resursu centrs veic jau 3 gadus, pieredze ir. Kā ātri atrast cilvēkus – brīvprātīgos, man nebija problēma. Dzīvokļa remotdarbos, kuros ietilpa  tapešu noņemšana un jaunu uzlīmēšana, kā arī  linoleja ieklāšana, tika iesaistīti brīvprātīgie: iepriekš “Jēkabpils NVO resursu centrā” projektā “Jauniešu garantijas” strādājošais Normunds Vīksne, Maigurs Skurjats, kurš minētajā projektā strādā biedrībā “Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste”” un brīvprātīgo iesaistes iniciatore  Gunita Kārkliņa”.

Pēc remontdarbu pabeigšanas jaunieši tikās ar Jēkabpils NVO resursu centra darbiniekiem. Tikšanās laikā izskanēja vairākas atziņas, kas varētu būt interesantas arī potenciālajiem brīvprātīgajiem. Gunita bilst, ka saskarsme ar līdzcilvēkiem un sarunas ir viņas profesijas ikdiena, bet lūgums pēc palīdzības – atrast meistaru dzīvokļa remontam, uzrunājis dziļāku  emociju līmenī. Tāpēc meklēts risinājums. Pašas iesaistīšanās remontdarbos – protams – kaut kas vairāk klāt jau zināmajam. Arī Normunds un Maigurs apstiprina, ka šāda veida brīvprātīgais darbs ir lieliska pieredze, turklāt  tāda, ka rezultāts ir tikai un vienīgi paša atbildība. “Darbs ir darbs – jāizdara līdz galam – vai par naudu vai brīvprātīgi,” saka Normunds. Jāpiebilst, ka jaunieši par vienu no nozīmīgākajiem bezatlīdzības darbu motivējošiem aspektiem vienbalsīgi atzīst gandarījumu par paveikto.