Jēkabpilieši apmeklē LPRA 29. konferenci

LPRA 29. konferencē /avots:  http://www.protesti.lv/

10.februārī Latvijas politiski represēto apvienības (LPRA) 29. konferencē, kas norisinājās Latviešu Biedrības namā, Rīgā piedalījās arī LPRA Jēkabpils nodaļas delegācija – informē LPRA Jēkabpils nodaļas valdes priekšsēdētāja Maruta Līce.

Pēc LPRA vadības atskaites un delegātu debatēm tika pieņemta konferences Rezolūcija – Aicinājums.

“Esam gandarīti par  valdības plānu pāriet uz vispārējo izglītību skolās un bērnu dārzos tikai latviešu valodā, centieniem likvidēt bērnu namus, aizvietojot tos ar audžuģimenēm, kā arī mazināt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību ar nodokļu sistēmas reformas palīdzību. Šis gads svarīgs ne tikai ar Latvijas simtgadi, bet arī ar 13. Saeimas vēlēšanām. Tāpēc Aicinājumā iekļauts arī brīdinājums – jāveic savlaicīgi pretpasākumi, kas balstīti uz sociālo tīklu un plašsaziņas līdzekļu melu atmaskošanu un iedzīvotāju izglītošanu latviskā valstiskuma nozīmīguma apzināšanai. Pie mums vēl aizkavējušies PSRS laikā celtie pieminekļi, šajā kontekstā apsveicams aicinājums  padomju režīma laikā uzceltajiem pieminekļiem pievienot to patieso nozīmi izgaismojošus uzrakstus,” par Aicinājumā iekļautajām nostādnēm viedokli pauž M. Līce.

LPRA Jēkabpils nodaļas vadītāja par nozīmīgu uzskata arī mudinājumu politiķiem, sagaidot valsts simtgadi, piešķirt visiem politiski represētajiem vienādu pabalstu – 100 eiro katram – no valsts budžeta, kā arī rosinājumu represētajiem dot iespēju biežāk uzlabot veselību rehabilitācijas programmās – nevis reizi trijos gados, bet reizi divos. M. Līce piebilst, ka par īpašu noskaņojumu konferencē gādājuši koncertā pieaicinātie mūziķi – koklētāju ansamblis un perkusiju grupa “Brāļi Grīnbergi”.

LPRA 29. konferences Aicinājuma pilnu tekstu var izlasīt pērn  izveidotajā interneta vietnē www.represetie.lvSavukārt uz e-pastu: lpra@apollo.lv LPRA aicina iesūtīt represēto atmiņu stāstus un diskutēt par aktualitātēm.