Suņa gads iesācies ar mīlestības un palīdzības sniegšanu dzīvniekiem

Uzreiz pēc Jaunā gada sagaidīšanas biedrība “Par ķepām” saņēma Jēkabpils 3.vidusskolas skolēnu ziedojumu akcijā savākto dzīvnieku barību un segas. Ziedojumus Jēkabpilī, Rīgas ielā 91, pie  kaķu mājiņas biedrībai nodeva skolas brīvprātīgo grupa.

Visu pirmssvētku laiku Jēkabpils 3.vidusskolā notika akcija ”Ziedojam kaķiem”. Akciju organizēja aktīvā jauniete, brīvprātīgā Solvita Rubiķe. Solvita atzīmē, ka tieši 3.a, 7.b, 12.a, 4.b, 4.a, 1.b, 2.b, 7.a, 6.a, 11.a, 11.b klašu skolēni bija sanesuši kaķiem nepieciešamo.

Biedrība ”Par ķepām” pateicas skolēniem – ziedotājiem no Jēkabpils 3.vidusskolas!

Biedrības vadītāja Laima Bebre PALDIES saka arī citiem aktīviem atbalstītājiem: Biedrībai “TDK ”Pastalnieki””, SIA ”Jēkabpils pakalpojumi” pārstāvei Ingūnai Avotiņai un dzīvnieku patversmes pārstāvjiem; Jēkabpils pensionāriem.

Vislielākais PALDIES arī Marģeram Jaundzemam, Nikolajam Anuškevičam, Maritai Goilo, kas palīdzēja trīs kaķu mājiņu iegādē!

Rīgas ielā foto iesmaidīja: Solvita Rubiķe, Maija Šaršūne, Anna Līva Knodze, Ieva Lapsa, Samanta Tarasova.

 

Ligita Upīte
Jēkabpils NVO resursu centrs
brīvprātīgo koordinators