Award jauno vadītāju apmācības

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2018.gada 30.-31.janvārī un 2018.gada 27.-28.februārīorganizē Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki (pedagogi, sociālie pedagogi, psihologi, karjeras konsultanti u.c.), jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu) pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.

Norises vieta:

  • Apmācības 2018.gada 30.-31.janvārī notiks Rēzeknes 5.vidusskolā, Rūpnīcas ielā 11.
  • Apmācības 2018.gada 27.-28.februārī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.

Darba valoda: latviešu

Dalības maksa: Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 “Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas. Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku transporta, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi!

Pieteikšanās:

  • Janvāra apmācību grupa tiek komplektēta līdz 19.janvāra plkst.17.00.
  • Februāra apmācību grupa tiek komplektēta līdz 16.februāra plkst.17.00.

Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

Pieteikuma anketa un apmācību programma.

Seko programmas Award Latvijā aktivitātēm:

www.award.lv|www.draugiem.lv/award|www.facebook.com/awardLATVIA|www.twitter.com/awardLATVIA

Award ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kuru 1956.gadā dibināja Edinburgas hercogs princis Filips, lords Hants un vācu pedagogs Kurts Hāns. Programma mūsdienās darbojas 140 pasaules valstīs, no 2006.gada Latvijā programmu Award īsteno Valsts izglītības satura centrs. Programma pieejama daudzās Latvijas skolās un jauniešu centros. Desmitu gadu laikā tajā ir iesaistījušies vairāk nekā 1000 jaunieši. Programmas trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas Award jomās – apgūst jaunas prasmes, veic brīvprātīgo darbu, uzlabo savu fizisko sagatavotību un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Ik gadu jaunieši, kuri sasnieguši pašu izvirzītos jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgo Apbalvošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem attiecīgā līmeņa programmas Award apbalvojumu.