Arī 2018. gadā strādās pie Pūču takas pilnveidošanas

Krustpils novada biedrība “Ungurmuiža”, noslēdzot 2017. gadu, ar gandarījumu atskatās uz tajā paveikto. Stāsta biedrības “ Ungurmuiža” valdes priekšsēdētāja Aija Prokofjeva: “Turpinot 2016. gadā uzsāktās Pūču takas izveidi,  pērn izveidojām Pūču māju –  guļbūvi, daudzgadīgo puķu dobi, izgatavojām latvju zīmes, izveidojām sajūtu taku, iestādījām kokus un krūmus, kā arī rīkojām apkārtnes sakopšanas talkas. Aktivitātes īstenotas Krustpils novada projektu konkursā atbalstītās iniciatīvas -,,Pūču mājas izveide Pūču takā” ietvaros. Projekta realizācijai tika piešķirti  700 Eiro.”

Arī 2018. gadam ir ieceres kā padarīt Pūču taku vēl pievilcīgāku lauku tūrisma cienītājiem. “Biedrības mērķis ir pilnveidot Pūču taku, attīstīt Krustpils novada Medņu ciematu kā pievilcīgu tūrisma, atpūtas un sporta aktivitāšu objektu. Šī mērķa sasniegšanai biedrība rosinās pašvaldībai sadarbībā ar biedrību organizēt vismaz vienu pasākumu, kas pulcēs iedzīvotājus ne tikai no Krustpils,  bet arī no kaimiņu novadiem”, papildina A. Prokofjeva.

Biedrības “Ungurmuiža” vadītāja izsaka pateicību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan biedrības biedriem, no kuru dārziem tika saziedoti daudzgadīgo puķu stādi puķu dobes izveidei. “Pateicamies arī tiem iedzīvotājiem, kuri palīdzēja īstenot šo projektu. Īpašs paldies Ilzei Bērziņai un z/s Delles, SIA ,,Malne”, Variešu pagasta pārvaldniekam Aivaram Jaksonam, Nodarbinātības valsts aģentūrai par iespēju iesaistīt jauniešus ,,Jauniešu garantiju programmā”, kā arī Krustpils novada domei,” piebilst “Ungurmuižas” valdes priekšsēdētāja.

Foto no biedrības “Ungurmuiža” arhīva