Notiks vadītāju kurss “Bērnu emocionālā audzināšana”

Nodibinājums “Centrs Dardedze” aicina psihologus un sociālos darbiniekus apgūt grupu vadītāju kursu “Bērnu emocionālā audzināšana”. Apmācību kurss “Bērnu emocionālā audzināšana” ļauj vecākiem labāk izprast sava bērna uzvedību no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, kā arī palīdz saudzīgi koriģēt bērna rīcību reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.

Programmas mērķis: veicināt bērna uzticēšanos un mazināt trauksmi, nostiprināt pašcieņu, attīstīt saskarsmes iemaņas, veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, sekmēt attiecības ar vienaudžiem, veicināt emociju pašregulāciju. Apmācību kursa cena 399 eiro.

Nodarbību datumi:

  • 30.01.18. – ievadnodarbība;
  • 27.02.18.- 1.,2. nodarbība;
  • 13.03.18. – 3.4. nodarbība;
  • 27.03.18. – 5.,6. nodarbība;
  • 10.04.18. – 7.,8. nodarbība;
  • 24.04.18. – 9., 10. nodarbība;
  • 08.05.18. – noslēguma nodarbība.

Vairāk informācijas var atrast šeit.