Dāvina 60 pašadītus vilnas zeķu pārus

Šī gada rudenī biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” saņēma dāsnu dāvinājumu no jēkabpilietes Maijas Zujevas – pašadītas vilnas zeķes. Ziedojumā bija  60 zeķu pāri dažādos izmēros. Vēlējums no autores bija – “Jūs atradīsiet, kam tās vislabāk noderēs”.

Priekšlikums – dāvinājumu sadalīt starp tiem, kam ir vislielākā nepieciešamība pēc siltām zeķēm, tas ir – Jēkabpils reģionālās slimnīcas pacientiem un Krustpils novada pašvaldības aģentūras – pansionāta “Jaunāmuiža” iedzīvotājiem, tika apstiprināts ar Jēkabpils NVO resursu centra valdes lēmumu, un Ziemassvētku gaidīšanas laikā –  13. decembrī NVO resursu centra pārstāvji apmeklēja minētās institūcijas.

Krustpils novada PA – pansionātā “Jaunāmuiža” NVO resursu centra darbinieces sagaidīja sociālā darbiniece Skaidrīte Miežāne, 4. stāva sociālā aprūpētāja Genovefa Avsjukeviča un interešu pulciņa audzinātāja Aija Eglīte. Tieši 4. stāvā, kurā izvietoti gan staigājoši, gan guloši klienti, savus īpašniekus atrada 26 zeķu pāri, ar katram no tiem pievienotu īpašu, svētku laikam atbilstošu novēlējumu. NVO resursu centra projektu koordinatores Ligita Upītes teiktie siltie vārdi un dāvinājums, saņēmējus iepriecināja un pat aizkustināja līdz asarām, kas arī vērojams fotogrāfijās.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas pacientiem domātās zeķes saņēma galvenā māsa Māra Skrodere un slimnīcas bērnu nodaļas personāls. NVO resursu centra pārstāvji paviesojās arī slimnīcas Kapelā, kur NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko ziedotos zeķu pārus pasniedza arī kapelānam Andrim Zvejniekam – dāvināšanai Kapelas apmeklētājiem.