Noticis veselības veicināšanas pasākums SEVIS IEPAZĪŠANA CITĀ VIDĒ JAUNIEŠIEM

25. novembrī Jēkabpils Mežaparkā notika orientēšanās pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”, ar mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides- risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties.

Pasākuma laikā dalībniekiem bija nepieciešams atrast konkrētus kontrolpunktus Mežaparka teritorijā, kuros bija iespēja atbildēt uz testa jautājumiem par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī izpildīt vairākas interesantas fiziskās aktivitātes. Dalībnieki saņēma arī informatīvu materiālu par veselīgu uzturu un ikdienā nepieciešamo fizisko aktivitāšu daudzumu.

Orientēšanās pasākumā kopumā piedalījās 80 dalībnieki, no kuriem atraktīvākie un veiklākie savā īpašumā ieguva balvas un veselīgus kārumus.

Dalībnieki varēja piedalīties gan individuāli, gan komandās līdz četriem cilvēkiem.

Organizatori – Biedrība “HOLISTA”.

Pasākumu “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem” projekta ietvaros atkārtoti plānots organizēt 2018. gada maija beigās.

Pasākums tika organizēts projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr: 9.2.4.2/16/I/049 ietvaros

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.