Varēs iejusties žurnālista jomā

Jēkabpils NVO resursu centra rīkotajā akcijā ”Brīvprātīgais uz 1 dienu!”, kas noritēs no 21. līdz 25.augustam, izveidota misija, kas ļaus izpausties kā žurnālistiem – intervētājiem, tādējādi attīstot un paplašinot savas komunikāciju prasmes.

Tā kā centrs ilggadīgi sadarbojas ar Jēkabpils pašvaldību, sabiedrības viedoklis tiek pausts dažādu lēmumu pieņemšanas procesā. Lai jaunievēlētie deputāti vairāk uzzinātu par iedzīvotāju priekšlikumiem, rūpēm un prasībām, tiek organizētas aptauja – intervijas. Intervētāju uzdevums – jautāt iedzīvotājiem – kādiem darbiem un vajadzībām Jēkabpils budžetā jāpiešķir vairāk naudas 2018.gadā? Aicinām komunikablus brīvprātīgos ar interesi par žurnālistiku, aktiermākslu, mārketingu. Būs iespēja uzdod jautājums, tos ierakstīt un iejusties intervētāja un žurnālista lomā! Ja arī esat kautrīgs, varbūt šī ir tā iespēja atvērties un mainīties!

Brīvprātīgo vecums šajā misijā – no 13 gadiem. Pieteikšanās un papildu informācija: www.brivpratigie.lv. Kontaktpersona: Ligita Upīte nvoresursi@inbox.lv.

Sagatavoja Aleksandrs Kalniņš, Jēkabpils NVO resursu centra korespondents

Biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” aktivitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem