Iespēja apgūt mentora prasmes brīvprātīgajā darbā

Jau ierasts, ka Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģionā kopumā regulāri darbojas brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm. Viena problēma, uzņemot ārzemniekus, ir atrast viņiem piemērotus mentorus, nolūkā sekmēt jauniešu integrēšanos svešā vidē. Iespējamiem interesentiem varētu noderēt seminārs “MENTOR plus” – mentora kompetenču uzlabošana Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektos. Galvenais šo apmācību, kas norisināsies no 30. oktobra līdz 3. novembrim Austrijā, Vīnē, mērķis ir uzlabot mentoringa kvalitāti EBD un atbalstīt aktīvos mentorus, kas strādā ar brīvprātīgajiem.

Pieteikšanās līdz 10. septembrim! Mērķi un uzdevumi: uzlabot zināšanas par mentoringu EBD projektos, pamatzināšanas par EBD kopumā un par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”; veidot kopēju izpratni par mentoringu EBD projektos; sniegt atgriezenisko saiti par mentora lomu, atbildību, izaicinājumiem un vajadzībām; dalīties ar labo praksi un rīkiem, kas var atbalstīt EBD brīvprātīgos.

Šajās apmācībās aicināti piedalīties aktīvi mentori (gan jaunie mentori, kuri šobrīd darbojas EBD projektos, gan pieredzējuši mentori), kuri vēlas attīstīt savas kompetences un mentoringa prasmes. Šo apmācību izglītojošā pieeja ir balstīta neformālās izglītības metodēs un eksperimentālajā mācību procesā, kā arī dalībnieku aktīvā ieguldījumā un līdzdalībā. Apmācības norisināsies angļu valodā – dalībniekiem jābūt gataviem aktīvi iesaistīties visās aktivitātēs. Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 10. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentor-plus-improving-mentorship-in-evs.6729/. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv.

Sagatavoja Aleksandrs kalniņš, Jēkabpils NVO resursu centrs