Izmanto iespēju – piesakies TOOL FAIR XII konferencei

No 6. līdz 10. novembrim Varnā (Bulgārijā) notiks starptautiska konference “Waves of Innovation”, kuras laikā tiks noskaidrots, kādas inovācijas nepieciešamas pedagoģiskajās pieejās un praksē, lai reaģētu uz pārmaiņām jaunatnes jomā, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās jaunatnes prioritātes 2018. gadam. Konferences mērķis ir veicināt jaunatnes darba kvalitātes celšanos visā Eiropā.

Pieteikšanās līdz 17. jūlijam.

XII TOOL FAIR konference notiks Varnā (Bulgārijā) – pilsētā, kas šogad nominēta par Eiropas Jaunatnes galvaspilsētu.

Šī gada konferences galvenais mērķis ir uzlabot dalībnieku kritisko domāšanu, lai jaunatnes darbiniekiem būtu vieglāk reaģēt uz pārmaiņām jaunatnes darbā saskaņā ar Eiropas Komisijas jaunatnes prioritātēm 2018. gadā, izmantojot inovatīvas un digitālas jauniešu darba metodes.

TOOL FAIR XII konference sniegs iespēju dalībniekiem aktīvā vidē diskutēt, apspriest idejas un mainīties ar neformālās izglītības rīkiem un īstenotajām pieredzēm. Plānots gan darbs grupās, gan pāros, notiks gan diskusijas, gan semināri.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 17. jūlijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xii-waves-of-innovation.6521/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas aviobiļetes.

Papildu informācija:

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv