Inovatīvs veids sabiedrības integrācijai: TOY metodes iekļaušanai

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) uzsāk īstenot Latvijā jaunu inovatīvu metodi – TOY bibliotēkas. Šis jauninājums Latvijā ienāk starptautiska projekta ietvaros ar mērķi, parādīt, ka sociālā iekļaušana ir iespējama, veidojot jēgpilnu un savstarpējā uzticībā balstītu mijiedarbību starp maziem bērniem un viņu ģimenēm, neskatoties uz etnisko piederību, vecuma grupām un institucionālo fonu.

Projekta kontekstā vārdam TOY ir divas nozīmes :

  1. TOY – rotaļlieta. Rotaļlietu bibliotēkas ir paša vieta, kas darbojas kā bibliotēka, tikai grāmatu vietā bērni un vecāki var izvēlēties un paņemt attīstošu spēli vai rotaļlietu, lai kopīgi darbotos ar tām mājās, un pēc nedēļas atkal atgrieztu bibliotēkā.
  2. TOY (together old and young) – tulkojot no angļu valodas „ kopā veci un jauni”. Šajā izpratnē bibliotēka ir kā kopā būšanas vieta, kur satiekas dažādas ģimenes un dažādas paaudzes, kur kopā var pavadīt laiku lietderīgi un patīkamā atmosfērā.

Lai arī Latvijā un vēl 7 Eiropas valstīs (Nīderlandē, Beļģijā, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā, Ungārijā un Itālijā) TOY bibliotēkās īpaša uzmanība tiks vērsta uz romu bērnu un viņu ģimeņu iesaisti, bibliotēkas būs atvērtas jebkuram bērnam un viņa ģimenes locekļiem.  Ar Jelgavas domes atbalstu, Latvijā pagaidām vienīgo šādu bibliotēku IIC veidos tieši Jelgavā. Plānots, ka TOY bibliotēka durvis apmeklētājiem vērs novembrī, un katru nedēļu bibliotēkas telpās notiks arī savstarpēju uzticību un sadarbību rosinoši pasākumi, kuros tiks iesaistīti romu un ne-romu bērni, viņu ģimenes, dažādas institūcijas, un dažādas paaudzes.

Kristīne Liepiņa- IIC projektu vadītāja

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta Sadarbības Partneris un līdzfinansētājs – Jelgavas pilsētas dome.
Projekta Nr.JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9352