“Jēkabpils NVO resursu centra” darbinieki apmācībās “Eiropas Brīvprātīgā darbs tuvplānā”

EBDLaikā no 29. līdz 31. augustam Bauskā, viesu mājā “Bērzkalni” norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un “Latvijas sarkanā krusta Jaunatne” organizētas apmācības organizācijām un iestādēm no visas Latvijas, kam iepriekš nav bijusi pieredze Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu īstenošanā.

Jēkabpils NVO resursu centrs ir ceļā uz akreditāciju programmas “Erasmus” ietvaros, un šāda veida apmācības ļauj uzzināt daudz jauna, kas noteikti noderēs nākotnē strādājot pie brīvprātīgo nosūtīšanas un uzņemšanas.

Apmācību mērķis bija veicināt izpratni par EBD vērtībām un projektu īstenošanas kvalitātes kritērijiem saskaņā ar labas prakses principiem, EBD vadlīnijām un EBD hartu.

Apmācībās mēs – Arita, Monta un Sintija no Jēkabpils NVO resursu centra, iepazināmies ar EBD filozofiju un vēsturi, ar EBD kā mācīšanās iespēju visiem, t.sk. arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām, uzzinājām par EBD projekta ciklu un partnerību – dalībniekiem un to lomām, atbildībām un pienākumiem, kā arī ar jau realizēto projektu pieredzi un piemēriem.

Tāpat guvām izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā, jo apmācības tika organizētas ļoti radoši, interesanti, krāsaini – kā izaicinājums katram priekš sevis un visiem kopā! Darbošanās individuāli un grupās ļāva izprast daudzas ar EBD saistītās lietas un ‘mājās’ pārbraucām zinošāki un noteikti idejām bagātāki.