Maini dzīvi – domā plašāk!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notiek informatīvās stundas par EURODESK Turpināt lasīt

Ziemassvētku dāvana kapelai – zeķes

Piedāvājam akcijas – aptaujas “Palīdzēsim deputātiem sastādīt budžetu!” rezultātu apkopojumu

Jau iepriekš tika ziņots, ka biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” ietvaros veic akciju – aptauju “Palīdzēsim deputātiem sastādīt budžetu!” Turpināt lasīt

Mentoru apmācības Lietuvā „Learning in EVS” – Ievas pieredze

Kad šogad tika izsludināta mentoru  pieteikšanās apmācībām „Mācīšanās EBD”, es, daudz  nedomājot, pieteicos, jo biju paspējusi jau būt mentore diviem brīvprātīgajiem, kas savu EBD veica Jēkabpilī, un man, veicot mentores pienākumus, radās daudz jautājumu – kā šo lomu pildīt labāk? Seminārs notika Lietuvā, tāpēc  šī bija arī unikāla iespēja satikt citus mentorus no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. Turpināt lasīt

Aicina uz Latvijas lauku eksporta klubu pasākumu

Decembrī Latvijas lauku eksporta klubi (LLEK) norisināsies nedaudz savādāk – apvienojoties ar Jēkabpils novada amatnieku un mājražotāju tirdziņu! Visi mīļi aicināti 20.decembrī 11.00 Zasas kultūras namā (Jēkabpils novads) (tirdziņš no 10.00 līdz 14.00)! Turpināt lasīt

„LP Sēlija” uzsāk ERASMUS+ programmas projekta „Seko stāstam” īstenošanu

Biedrības „LP Sēlija” darbības pamatmērķis ir lauku cilvēku aktivizēšana un viņu iesaistīšana savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, izmantojot LEADER programmas finansiālā atbalsta iespējas. Šī mērķa īstenošanai biedrība iesaistās arī citu programmu projektos, piemēram, ES Mūžizglītības programmas ERASMUS+ starptautiskajā projektā „Seko stāstam”. Šo projektu īstenosim 2017.-2018.gadā. Turpināt lasīt

Jēkabpils “Daugavas vanagi” ievēlē jaunu vadītāju

Biedrības “Daugavas vanagi Latvijai” Jēkabpils nodaļa, kas kopš 2001. gada ir minētās biedrības sastāvdaļa 11.decembrī  rīkoja biedru kopsapulci. Tās darba kārtībā bija šī brīža aktualitāšu apspriešana, kā arī jaunas atbildīgās amatpersonas ievēlēšana. Turpināt lasīt

Biedrība Holista aicina uz Bluķa vilkšanas pasākumu