Uzņēmuma budžeta plānošana un grāmatveža iesaiste tajā

No budžeta plānošanas nevar izvairīties neviens. Ikdienā to veicam katrs savā ģimenē, bet par to domā arī uzņēmumi, iestādes, arī valsts un, protams, Eiropa kopumā. Tas ir svarīgs un atbildīgs darbs, kurā noder grāmatveža zināšanas. Šoreiz plašāk par uzņēmuma finanšu plānošanu.

Kad plānot?

Uzņēmuma budžets lielākoties tiek plānots kalendārajam gadam, taču jārēķinās, ka decembrī jau pilnīgi noteikti ir par vēlu to sākt darīt, līdz ar to eksperti parasti budžeta plānošanu iesaka veikt rudenī. Protams, nepastāv nekādi noteikumi par labāko budžeta plānošanas laiku, līdz ar to katrs to var darīt sev ērtākā laikā.

Kā plānot?

Līdzīgi kā nav noteikts laiks, kad plānot budžetu, tā arī nav striktu vadlīniju par to, kā tas veicams. Viss atkarīgs no konkrētā uzņēmuma finanšu iespējām un mērķiem, kā arī tradīcijām un citiem faktoriem.

Mūsdienu mainīgajos apstākļos daudzi uzņēmēji ir teikuši, ka šobrīd plānot nākamo gadu ir teju neiespējami, jo notikumi mainās ļoti ātri, tos nav iespējams. Līdz ar to arī budžeta plānošana ir sarežģīts darbs, ko patiesībā iespējams veikt vien aptuveni, jo patiešām – viss var mainīties, dažādi ārējie apstākļi var ieviest korekcijas rūpīgi izplānotajā. Tam jābūt gataviem.

Pēc savas būtības uzņēmuma budžets ir kā finanšu plāns, kurā atainoti plānotie ieņēmumi, izmaksas, dažādi ieguldījumi gan nākamajā gadā, gan ilgtermiņā. Dažas kompānijas gatavo gan īstermiņa, gan ilgtermiņa budžeta plānus. Budžets ir kā palīgs un špikeris uzņēmuma vadībai konkrētajā laika posmā. Tas nemitīgi atgādina par mērķiem, uz ko uzņēmums tiecas.

Tas ir arī veids, kā uzņēmumam pieņemt pārdomātus ilgtermiņa lēmumus, izvairoties no spontāniem lēmumiem, kādi īpaši bieži var gadīties nelielos uzņēmumos.

Kas plāno?

Lielākoties budžeta plānošana ir kopdarbs, kurā iesaistās uzņēmuma vadība, grāmatvedis un, iespējams, arī citi kolēģi. Viss atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka bez grāmatveža un grāmatvedības datiem šajā procesā neiztikt. Lai plānotu nākotni, jātur acu priekšā konkrētā brīža finanšu rezultāti un, balstoties uz tiem, jāpieņem nākotnes lēmumi. Grāmatvedis te būs lielisks sabiedrotais.

Comments are Disabled