Pļaviņieši aktīvi piedalās tiešsaistes apmācībās NVO LOMA, SNIEDZOT ATBALSTU DISKRIMINĀCIJAS UN NEIECIETĪBAS GADĪJUMOS

Vidusdaugavas NVO Centrs 16.Septembris, 2020, 17:24 Jaunumi
Pļaviņieši aktīvi piedalās tiešsaistes apmācībās NVO  LOMA, SNIEDZOT  ATBALSTU  DISKRIMINĀCIJAS  UN  NEIECIETĪBAS  GADĪJUMOS

8.septembrī notika tiešsaistes apmācības Zoom platformā par tēmu,,NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos".Tās organizēja Latvijas Pilsoniskā alianse. Starp apmācību 18 dalībniekiem bija arī Viduusdaugavas NVO centra biedrorganizācija- NVO sporta biedrība "Pļaviņu pļāvēji". Lektore bija Sigita Zankovska-Odiņa, pretdiskriminācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumu eksperte.

Apmācību  laikā tās klausītāji iepazinās ar dažādām diskriminācijas formām. Noskaidrojām, kas ir diskriminācija, kas ir neiecietība?  Ar tabulām un shēmām iepazinām diskriminācijas izpausmi Latvijā un ES. Lektore minēja daudzus spilgtus piemērus no pieredzes par stereotipiem, aizspriedumiem un diskrimināciju mūsdienu sabiedrībā, par to - kā tie nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo.Tikām iepazīstināti ar satraucošiem sabiedriskās aptaujas rezultātiem, tai skaitā pie mums-Latvijā.  Par  saprotamo satraukumu, kad  kaimiņos, piemēram, sāk dzīvot romu tautības pārstāvji, musulmaņi, bijušie cietumnieki... Šobrīd arvien biežāk mūsu ikdienā  ienāk fakts, ka blakus ir citādas ādas krāsas cilvēks... Lektore stāstīja par potenciāli visvairāk diskriminētajām sabiedrības grupām. Runājām par to - kā pieņemt šos citādos?

Galvenokārt lekcijā, protams, tika akcentēta NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos. Kāpēc NVO? Tāpēc, ka tieši NVO ir vistiešākā saikne ar iedzīvotājiem,t.sk.,mazaizsargātajām grupām. NVO  loma ir izpratnes veicināšana gan pašā organizācijā, gan uzrunājot plašāku sabiedrību. Lektore arī norādīja, kur vērsties pēc palīdzības,  ja tā ir nepieciešama. Tika nosaukti normatīvie akti, kas ir izmantojami šādā darbā. Nobeigumā saņēmām lekcijas prezentāciju.

Galvenā atziņa? Mums visiem piemīt trūkumi. Mēs visi kļūdāmies. Taču, jo vairāk centīsimies viens otru saprast, jo labāk jutīsimies. Kļūsim arvien tolerantāki. Vien svarīgi ir vairāk ieskatīties sevī un apzināties, ka pārmaiņas  vispirms jau sākas ar sevi.

Ir notikušas 9 apmācības un šī bija projektu cikla pēdējā nodarbība. Tā bija iespējama arī tāpēc, ka Vidusdaugavas NVO resursu centrs ir Latvijas Pilsoniskās alianses dalīborganizācija.
 

Biruta Irēna Osīte, biedrība "Pļaviņu pļāvēji"