NVO info diena

Vidusdaugavas NVO Centrs 26.Augusts, 2019, 21:37 JaunumiProjekti
NVO info diena

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par apraksta saturu atbild biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

Informatīvā diena: aktīvie iedzīvotāji uzdod daudz jautājumu

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”  19.augustā rīkoja NVO Informatīvo dienu. Tās darba kārtībā bija paredzēts aktīvos Vidusdaugavas reģiona iedzīvotājus rosināt iepazīt sociālo uzņēmējdarbību, diskutēt par administratīvi teritoriālo reformu un risināt dažādus citus aktuālus jautājumus, diskutējot ar Jēkabpils pilsētas mēru Aivaru Krapu.

Pasākuma ievadā biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja Ligita Upīte dalībniekus iepazīstināja ar situāciju pašreizējā biedrības darbībā, norādot uz darbības virzieniem un vērā ņemamo pieredzi dažādu projektu realizēšanā.

Sociālā uzņēmējdarbība nav jaunums, bet izvēlas neiesaistīties

Ar īsu priekšvārdu uzstājās Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) projektu koordinatore Regita Zeiļa, informējot par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi Latvijā, kam, ar kādām iespējām un kādā formātā veidot šos uzņēmumus. Aktīvās sarunās par sociālo uzņēmējdarbību vēlējās iesaistīties mēru A.Krapu pavadošā priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola apgalvojot, ka sociālo uzņēmējdarbību var veikt arī privātpersonas. Tomēr R. Zeiļa informēja,  ka Sociālā uzņēmuma likumā 2.panta (1) daļā ir definēts, ka sociālo uzņēmumu šobrīd var izveidot tikai SIA, nevis jebkura privātpersona, un ir svarīgi to zināt un ņemt vērā.

Sociālās uzņēmējdarbības aktualitāšu un pozitīvo stāstu vēstīšanai bija atvēlēta Infodienas noslēdzošā daļa, interesentiem demonstrējot dažādas pieredzes video. Lai iedrošinātu sociālajā uzņēmējdarbībā iesaistīties arī Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotājus, mudinātu uzdrošināties un realizēt savas idejas, LSUA pārstāve klātesošos iepazīstināja ar iedvesmojošiem un aizraujošiem sociālo uzņēmēju stāstiem un viņu realizētajām idejām gan Latvijā, gan ārvalstīs. R.Zeiļa savā prezentācijā parādīja to, cik dažādi var būt sociālie uzņēmēji – sākot no māksliniecisku darbu veidošanas un beidzot pat ar dažādu izglītības iespēju nodrošināšanu. Svarīgi, lai sociālā uzņēmējdarbība tiktu sabalansēta ar sociālo ietekmi un problēmas risinājumu, ar kuru bieži netiek galā valsts. Un vienmēr jāatceras, ka laba ideja un apņēmība ir tikai puse no darba. 

Administratīvi teritoriālā reforma: daudzi no tās baidās, bet citi – atbalsta

Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps atzina, ka, neraugoties uz to, ka joprojām ir daudz neskaidrību šajā jautājumā, viennozīmīgi atbalsta topošo administratīvi teritoriālo reformu.  Kā galvenie argumenti ieguvumiem tika minētas plašākas iespējas attīstībai, lietderīgāks finanšu līdzekļu izlietojums, organizētāka teritorijas plānošana un dažāda veida citādi ieguvumi.  A.Kraps arī uzsvēra, ka citu šobrīd neatkarīgu novadu, piemēram, Salas novada, iedzīvotāju satraukumam par izskanējušo mītu, ka pilsēta dzīvos uz apkārtējo teritoriju rēķina, nav pamata. Kaut arī Jēkabpils būs novada centrs, tomēr attīstības iespējas visā teritorijā būs vienlīdzīgas, un nav pamata uzskatīt, ka kāds tiks apdalīts.

Kā pensionāriem risināt komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksas iespējas

Jēkabpils iedzīvotājiem atkal šobrīd aktuāls ir kļuvis jautājums par pašvaldības kapitālsabiedrību rēķinu apmaksas kārtību. Daudzi ir neapmierināti ar to, ka pie pakalpojuma sniedzēja vairs nebūs iespējas drukāt un apmaksāt ikmēneša rēķinus, arī citas iespējas ir sarukušas, un šobrīd bez internetbankas iespējas nepastāv neviens cits maciņam draudzīgs rēķinu apmaksas veids, bet cienījamā vecumā apgūt tehnoloģijas, lai varētu apmaksāt rēķinus internetbankā – tas šķiet par grūtu. A.Kraps un K.Ozola uzsvēra, ka, diemžēl, šobrīd citu risinājumu no pašvaldības puses nav, norādot, ka pensionāriem jālūdz radinieku palīdzība šajā jautājumā.

Nevalstiskās organizācijas (NVO) gan pirms laika ir vēlējušās atbalstīt šo mērķa grupu, skaidrojot senioriem e-pasta izveidošanas kārtību, lai viņi rēķinus varētu saņemt elektroniski, kā arī kopā veicot saņemto rēķinu ikmēneša izdruku gan biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs”, gan JPA “Sasaiste”. Tomēr NVO iespējas ir ļoti ierobežotas, turklāt situācija sākotnēji tika plānota kā pagaidu risinājums, bet diemžēl kļuvusi par pastāvīgu. Pavisam neliela daļa gados veco cilvēku ir apguvuši datoriemaņas Dienas centrā “Kopā būt”, kopā ar interešu pulciņa audzinātāju viņiem izdodas rēķinus izdrukāt, tomēr lielākā daļa nevēlas šīs prasmes apgūt paši, šobrīd balstās tikai uz nevalstisko organizāciju piedāvātajiem risinājumiem. Tas biedrībām rada papildus administratīvo slogu, tāpēc pašvaldība tiek aicināta vismaz līdzēt šos NVO piedāvātos risinājumus atbalstīt, neaizmirstot par gados vecajiem cilvēkiem un viņu komunālo rēķinu izdrukas situācijas ilgtermiņa risinājumiem.

Daudz jautājumu par ikdienas procesiem Jēkabpils pilsētā

Tā kā lielākā daļa pasākuma apmeklētāju bija tieši no Jēkabpils, dalībnieki izmantoja iespēju noskaidrot arī citus sev aktuālus jautājumus un lūgt risinājumus, piemēram, par to, kā iegūt piemērotākas telpas biedrības darbības nodrošināšanai, kāda ir jaunā Jēkabpils autobusu parka atlaižu sistēma, kā tiek plānota dažādu teritoriju labiekārtošana, kā rīkoties dažādās problēmsituācijās, piemēram, kad pilsētas vidē tiek regulāri dedzināti atkritumi u.tml.

Tika noskaidrots, kā virzās jautājums par biedrību apvienības ‘’Jēkabpils NVO resursu centrs’’ un tās struktūrvienības Dienas centra „Kopā būt” telpām Jaunajā ielā 39i, kuras iepriekš bija plānots nodot remontam jau septembrī. A. Kraps norādīja, ka telpas varētu būt nepieciešams atbrīvot tikai pēc Jaunā gada, kas nozīmē, ka ir iegūts nedaudz vairāk laika, lai turpinātu biedrības un Dienas centra darbību līdzšinējā kārtībā. Tomēr joprojām nav skaidrs, kā šis jautājums varētu tikt risināts ilgtermiņā.

Pasākumā bija aicināti piedalīties visi interesenti no Jēkabpils un apkārtējiem novadiem, Vidusdaugavas reģiona valsts/pašvaldību sektora, “Jēkabpils NVO resursu centrs” biedru organizācijām, dienas centra „Kopā būt” apmeklētāji, aktīvie Jēkabpils un novadu iedzīvotāji.

Ligita Upīte

Santa Kūlīte

Jēkabpils NVO resursu centrs

NVO info diena