Dokumentēšana, e-dokumenti un paraksti - praktiski, interaktīvi vebināri!

NVO Resursu Centrs 8.Aprīlis, 2020, 17:07 Jaunumi
Dokumentēšana, e-dokumenti un paraksti - praktiski, interaktīvi vebināri!

Piedāvājam praktiskus, interaktīvus VEBINĀRUS par dokumentēšanu, e-dokumentiem un parakstiem! Katrs vebinārs paredzēts KONKRĒTAS TĒMAS apskatei un ilgs 45 minūtes.
Vebināru ciklu uzsāksim 21. aprīlī, nodarbības notiks 3x nedēļā - otrdien, trešdien un ceturtdien. Viena vebināra cena - tikai 20 EUR (+PVN).
Jums ir iespēja izvēlēties un pieteikties vienam vai vairākiem vebināriem. 
Precīzu vebināra norises datumu un laiku saņemsiet pēc pieteikšanās (nosūtīsim jums personīgi).

#Paliecmājās un mācies tiešsaistē!

Praktiskie vebināri (dokumentēšana):
1. Dokumentu noformēšanas, pārvaldības un arhivēšanas reglamentējums – pārskats ar skaidrojumu un ieteikumiem
2. Kā veidot mūsdienīgu dokumentu pārvaldību konkrētā organizācijā – būtība, nepieciešamība un reglamentējums
3. Parakstīšanas tiesību deleģēšana un pārvaldība organizācijā
4. Mūsdienīgi protokoli: reglamentējums, noformēšana un tehnoloģijas
5. Efektīva sarakste: no sūdzībām un atbildēm uz tām līdz informatīvajām vai informācijas pieprasījuma vēstulēm, u.c.
6. Kas ir kas dokumentu noformēšanā – “skaistums” pret juridisko spēku
7. Dokumenta juridisko spēku nodrošinošie rekvizīti, to noformēšanas nianses
8. Kad un kuri no papildu/pieklājības rekvizītiem vajadzīgi dažādu veidu dokumentos
9. Dokumentu noformēšana iesācējiem – būtiskais, kas jāzina un kur meklēt papildu informāciju
10. Dokumentu noformēšana pieredzējušiem lietvežiem – kas mainījies? – pārskats par obligāto un ieteicamo, ietverot vadlīnijas
11. Papīra formas dokumentu atvasinājumi: aktuālais reglamentējums, šūti vai nešūti, atvasinājumu kopums
12. Atšķirīgie dažādu ar personālu saistītu dokumentu glabāšanas termiņi
13. Likvidējam nevajadzīgos personāla dokumentus – iesniegumu un rīkojumu par pieņemšanu darbā

Praktiskie vebināri (e-dokumenti un e-paraksti):
1. Elektroniska (bezpapīra) dokumentu aprite organizācijas iekšienē: kā to organizēt un realizēt
2. Elektroniskā paraksta veidi (drošs e-paraksts, e-paraksts sistēmā, līgumparaksts u.c.) un to izmantošana
3. E-parakstītu dokumentu formāti: salīdzinājums un ieteikumi to izvēlei
4. Vairāki drošie e-paraksti vienā dokumentā – ieteikumi rīcībai
5. E-parakstītu dokumentu noformēšanas specifika – reglamentējums un ieteikumi
6. E-dokumentu pakešu veidošana
7. Dokumentu atvasinājumi: no papīra uz elektroniskajiem un otrādi
8. Dienesta atzīmju noformēšana bezpapīra dokumentēšanas sistēmā – būtība un ieteikumi dažādu IT iespēju izmantotājiem
9. Praktiskā etiķete darbā ar elektroniskajiem dokumentiem: nosūtāmā dokumenta formāta izvēle, nosūtīšanas kanāla izvēle, e-pasta vēstules loma, saņemšanas apstiprinājums, atbildēšana u.tml.
10. E-parakstīti dokumenti – kas jāzina ārvalstu sadarbībā