Apkopoti iedzīvotāju un ģimeņu viedokļi par ģimenēm draudzīgu vidi Jēkabpilī

Vidusdaugavas NVO Centrs 14.Decembris, 2019, 00:52 JaunumiProjekti
Apkopoti iedzīvotāju un ģimeņu viedokļi par ģimenēm draudzīgu vidi Jēkabpilī

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” realizētā projekta “Ģimene kā sabiedrības saknes un medijs” ietvaros tika aptaujāti Jēkabpils iedzīvotāji un ģimenes par to, cik lielā mērā Jēkabpils pilsētvide, infrastruktūra un dažādi pasākumi ir labvēlīgi un atbalstoši ģimenēm.

Kopumā projekta laikā tika saņemtas 50 anketas, tās aizpildītas anonīmi un rezultāti izplatāmi tikai apkopotā veidā.

Anketēšana tika veikta divu projekta pasākumu ģimenēm ietvaros:

1. pasākums: “Diena kopā ar ģimeni”: izvēlies, ko vēlies! Jēkabpils Mežaparkā un pasākumi citur pilsētvidē 2019.gada 19.oktobrī;

2. pasākums: “Jēkabpils: ar dzimtu saknēm vēsturē” Krustpils pilī 2019.gada 24.novembrī.
 

Trešdaļa aptaujāto atzina, ka Jēkabpils pilsētvide jau tagad ir atbalstoša ģimenēm ar bērniem, aptuveni tikpat norādīja, ka noteikti var būt labāk un situācija lēnām uzlabojas.

Kā īpaši labvēlīgus objektus ģimenēm ar bērniem aptaujās dalībnieki atzīmēja Mežaparku un dažādas sporta aktivitātes tajā, kā arī Kena parku. Par Mežaparku norādīts, ka jāattīsta tā neapgūtās teritorijas. Bija ierosinājumi rīkot līdzīgus ģimeņu dienas pasākumus ar interesantām, bet nesarežģītām aktivitātēm.

Pēdējais jautājums bija par ieteikumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Publicējam tos pilnā apmērā, tai skaitā papildus iedzīvotāju un ģimeņu ierosinājumus (skat.zemāk). Anketu apkopojums iesniegts pašvaldības administrācijai un Jēkabpils domes deputātiem, kā arī nosūtīts masu medijiem. Deputātiem izteikts ierosinājums viedokļu apkopojumus ņemt vērā, veidojot nākamo pašvaldību vēlēšanu  platformas.

Atgādinām, ka anketēšana notika projekta “Ģimene kā sabiedrības saknes un medijs”, ko atbalstīja Latvijas Valsts reģionālās attīstības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, bet līdzfinansēja Latvijas Zaļā partija, Latvijas Zemnieku savienība un biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

A.Pleiko, projekta vadītāja, brīvprātīgā

3. jautājums: Ko Jūs vēlētos ieteikt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai – kā uzlabot ģimenes atbalstošu vidi pilsētā: atzīmējiet vai iesakiet savu variantu!

Atbildes:

 1. Ļoti vēlētos, lai mums būtu izklaides centrs ar boulingu un kino – 2 atbildes;
 2. Vairāk šķēršļu takas
 3. Rotaļlaukumiem piesaistīt policistus, kas rūpējas par kārtību
 4. Atbildīgām iestādēm vairāk uzmanības būtu jāpievērš šiem jautājumiem
 5. Vairāk publiski pieejamu labierīcību
 6. Ģimenēm – nesarežģītus, bet regulārus pasākumus
 7. Ar lielāku finansējumu atbalstīt PII darbiniekus, lai to vadītājiem būtu iespējams izvēlēties labākos kandidātus
 8. Vasaras darba vietas organizēt ar lielāku jēgu, profesionālu ieguvumu
 9. Palielināt meitenēm iespēju trenēties komandu sporta veidos
 10. Atbalstīt bērnu aktivitāti maksas sporta zālēs
 11. Jāuzlabo pediatru speciālistu piedāvājums (paaudžu maiņa)
 12. Tuvāk pilsētas centram aktīvos pulciņus mazajiem bērniem (4-6 g.)
 13. Bērnu ratiņu trase
   


   

  JO ĢIMENE – TĀ IR VĒRTĪBA!

   

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu līdzfinansē biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” un Latvijas Zaļā partija