Kāda ir advokāta loma tiesvedībā?

Ja gadās būt iesaistītam kādā tiesvedībā, ir visai skaidrs, ka, ja vien neesat eksperts juridiskajā jomā, noderēs jurista vai advokāta palīdzība. Bet kā tā izpaužas? Vai advokāta galvenais uzdevums ir argumentēti aizstāvēt kādu no pusēm tiesā vai tomēr zem šī pienākuma slēpjas vēl kas?

Sadarbības sākums

Kur meklēt advokātu, ja ir kļuvis skaidrs, ka esat nonākuši līdz tiesvedībai? Pilns Latvijā praktizējošu advokātu saraksts pieejams Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā. Tur arī šis saraksts nemitīgi tiek aktualizēts. Protams, drošāk ir vadīties pēc draugu un paziņu atsauksmēm un pozitīvas pieredzes.

Kad konkrēts speciālists izvēlēts, atliek ar viņu sazināties un vienoties par sadarbību. Tas ne vienmēr ir ļoti vienkārši, jo pirms līguma slēgšanas advokāts vēlēsies izzināt konkrēto lietu, kā arī jārēķinās ar ekspertu aizņemtību.

Tiesas process

Patiesībā advokāta darbs, lai gan tā redzamākā daļa ir tiesas sēdes, ir ievērojami plašāks. Ja advokāts piesaistīts nevis ikdienas konsultācijām, bet tieši aizstāvībai tiesā, viņam vajadzēs laiku, lai sagatavotos, ievāktu pierādījumus, izplānotu stratēģiju. Pēc būtības katra lieta ir pilnīgi atšķirīga, tāpēc advokāti specializējas un tāpēc katrai lietai gatavojas atsevišķi.

Gatavojoties tiesai, var rasties nepieciešamība pēc dažādiem papildu dokumentiem, liecībām utt. Par ko advokāts informēs. Savukārt pašā tiesas sēdē advokāta klātbūtne pilnīgi noteikti radīs lielāku mieru aizstāvamajam, jo advokāts labi pārzina tiesas zālē notiekošo, zina visus standartus un atbilstoši tiem arī rīkojas.

Viena no būtiskākajām advokātu prasmēm ir spēja domāt stratēģiski, komunicēt pārliecinoši un argumentēti. Tā noteikti ir drošības sajūta klientam, ka tiks paveikts labākais iespējamais, lai viņu pārstāvētu atbildīgā brīdī.

Tālākie soļi

Advokāta darbs reti beidzas pēc sprieduma pasludināšanas. Nereti arī vēl pēc tam nepieciešamas konsultācijas un atbalsts sprieduma izpildē. Labs advokāts ir kā sabiedrotais, kurš sniegs ieteikumus un palīdzēs iespējami “nesāpīgi” iziet cauri tiesvedības procesam no A līdz Z.

Comments are Disabled