Pļaviņu NVO pārstāvji piedalījušies “Saeimas un NVO forumā”

Saeimas namā  jau 13. reizi  noticis Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums. To organizēja parlaments sadarbībā ar NVO. Tā virstēma bija ,,Meklējot ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai”. Kopš 2006. gada forums ir kļuvis par ikgadēju tradīciju.

Jēkabpils NVO resursu centru  šajā forumā pārstāvēja biedrorganizācijas no Pļaviņu novada – Aiviekstes pagasta senioru biedrība “Ābeļziedi” (B.I.Osīte) un  Aiviekstes pagasta sporta biedrība “Pļaviņu pļāvēji” (valdes priekšsēdētājas vietnieks V.Mironovs).

Kopīgi tika meklēti ilgtspējīgi  risinājumi vairākās jomās, kurām izvēlējušies pievērsties 13. Saeimas komisijas un NVO pārstāvji. Foruma dalībnieki varēja piedalīties sešās tematiskajās diskusijās. Tika skarti jautājumi par pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju, ilgtspējīgām un demokrātiskām pašvaldībām, depozītsistēmas ieviešanu Latvijā un  vides aizsardzību, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030. gadam izpildi Latvijā un sadarbību ar NVO, lobēšanas regulējumu un praksi, sabiedriskā medija uzdevumiem un neatkarību. B.I.Osīte un V.Mironovs izvēlējās piedalīties sev aktuālākajās pirmajās divās diskusijās – par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un ilgtspējīgām un demokrātiskās pašvaldībām.

Forumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Diskusiju par pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju vadīja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja, kura nesen viesojās Pļaviņu novadā, – Janīna Kursīte – Pakule. Diskusijas par ilgtspējīām un demokrātiskām pašvaldībām līdzvadītājs bija “Zemgales NVO Centra” valdes priekšsēdētājs – Uldis Dūmiņš.

Foruma nobeigumā tika sniegti ziņojumi par darba rezultātiem un atgriezeniskā saite no Saeimas un izpildvaras pārstāvjiem. Tika ievēlēta NVO foruma koordinācijas grupa, kā arī izveidota rezolūcija, lai Saeimas komisijai akcentētu prioritātes nākamajam gadam.

Biruta Irēna Osīte stāsta:

Man personīgi patika tas, ka tika akcentēta NVO iesaistīšana valsts budžeta izstrādē. Atgādinājums, ka ,,deputātu piektdienās” mums jāaicina deputāti uz reģioniem. Satrauc, ka tikai 10% vien uzticas Saeimai, nepieciešama sirdsapziņas kontrole. Patika manas arodbiedrības LIZDA priekšsēdētājas I.Vanagas rosinājums ēnot nevis Saeimā, bet gan otrādi – Ēnu dienā deputātiem braukt pie NVO, un katrā Saeimas komisijā  jābūt cilvēkam, kurš sadarbojas ar NVO. Arī U.Dūmiņa kritika par to, ka NVO nav pietiekoši pieejama presei, īpaši pašvaldībās. Esmu bijusi vienā no pirmajiem šādiem forumiem un varēju salīdzināt, ka šis bija ļoti pārdomāti rīkots.’’ 

Savukārt Vilnis Mironovs izbrīnīts atzina:

Mani pārsteidz fakts, ka valstī ir reģistrēti 144 pašvaldību izdevumi. Par to, ka 119 pašvaldībās ap 3000 strādājošo uztraucas par savu nākotni jaunās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, pretojas tai. Ir saprasta atgādne, ka līdzdalība nav tikai sapulces, ko rīkojam. Cerības liksim arī uz pieminēto jauno nodokļu reformu. Bija prieks īpaši par to, ka pirmo reizi mūžā pabūts Saeimā, tās baltiešu un sēžu zālēs!’’

B.I.Osīte un V.Mironovs atzina, ka ir sapratuši – NVO iesaistei Saeimas darbā ir liela loma. NVO var ietekmēt Saeimas lēmumus, vērtējot likumdošanas iniciatīvas, sniedzot priekšlikumus to uzlabošanai. Komisijas, izlemjot jautājumus, piesaista arī NVO pārstāvjus. Forumā tika izvērtēti līdzšinējās sadarbības rezultāti un noteikta turpmākās sadarbības programma.Tika teikts paldies NVO par palīdzību patiesas  demokrātijas veidošanā! To tālāk sekmēsim visi kopā savā novadā ! Mūsu abu paldies “Ābeļziedu ” un “Pļaviņu pļāvēju” valdēm par doto iespēju nopietnai un  saturīgai dienai Saeimā.

     Biruta Irēna Osīte

Sagatavoja:
Santa Kūlīte,
Jēkabpils NVO resursu centrs.