Norisinājās seminārs NVO sektora līderiem par NVO tēla uzlabošanu

4.jūlijā Domnīca PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā alianse rīkoja semināru “Kā uzlabot NVO tēlu?” NVO sektora līderiem, sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību.

Seminārs tika organizēts, reaģējot uz arvien biežākajiem publiskās pārvaldes pārmetumiem par to, ka NVO sektors ir necaurskatāms, tiek iesaistītas aizdomīgos darījumos, kā arī dažkārt kalpo kā čaulas organizācijas nodokļu optimizēšanai. Šāda negatīva uztvere arvien biežāk parādās sabiedrības uztverē par sektoru.

Seminārā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīnes Zonberga un Providus vadītāja Iveta Kažoka prezentēja to, kādi draudi veidojas NVO tēlam. Savukārt, Providus vadošā pētniece Agnese Frīdenberga sniedza izglītojošu prezentāciju par dažādiem NVO veidiem un jaunajām “hibrīdorganizācijām”.

NVO līderu darbnīcā/diskusijā tika apspriesti un identificēti tie pārmetumi, kuri NVO sektoram ir/nav pamatoti un kā sektoram uz tiem būtu jāreaģē. Dalībnieki bija vienisprātis, ka turpmākā darbība būtu jāiedala divās daļās:

✓ “jāsakārto” sektors, uzlabojot un precizējot tiesisko regulējumu;

✓ pašam sektoram jāuzņemas iniciatīva pašregulācijai, mudinot sektora pārstāvjus savā darbībā ievērot ētiskus un labas pārvaldības principus.

Pēc LPA ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs