Latvijas Pilsoniskā alianse vienojusies ar Tieslietu ministru par turpmākajiem sadarbības soļiem

Jēkabpils NVO resursu centrs’’ informē, ka 10.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga tikās ar Tieslietu ministru Jāni Bordānu un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu, lai vienotos par sadarbības soļiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāts:

✓Tiks atvieglots biedrību un nodibinājumu likvidācijas process, izstrādājot automātisku nevalstisko organizāciju likvidācijas procesu, ja tās noteiktā laika posmā nefunkcionē un neiesniedz gada pārskatus, un atvieglojot procedūru, kā likvidēties, kā tas ir citām juridiskajām formām;

✓ Jautājums, kas skar sektora “sakārtošanu” – kā nodalīt tās organizācijas, kuru mērķi neatbilst biedrību un nodibinājumu filozofiskajai jēgai, kā un vai nodalīt valsts un pašvaldību dibinātās organizācijas un citus saistītos jautājumus, kas saistās ar NVO sektora dažādību;

✓ Moneyval rekomendāciju ieviešana – kā un vai tās ietekmēs NVO un SLO?

✓ Gada pārskati – to satura pārskatīšanas nepieciešamība, piemēram, ieviešot informāciju par biedru skaitu organizācijā, kā arī nākotnes plāniem digitalizēt gada pārskatus un automatizēt to apstrādi;

✓ Biedrību un nodibinājumu klasifikatora ieviešana praksē, kā arī pārskatīšana, tai skaitā izvairoties no darbības veida “Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums”, kas apgrūtina statistikas un analītikas veidošanu.

Abas puses vienojās par turpmāku sadarbību tiesiskās vides un normu ieviešanas prakses uzlabošanā. Pirmais praktiskais solis būs ziņojums NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes augusta sēdē prezentācija par finanšu plūsmas riskiem nevalstiskajā sektorā, pēc kuras varētu vienoties par turpmākajiem soļiem, kā nevalstiskajam sektoram un publiskajai pārvaldei sadarboties risku novēršanā, vienlaikus neuzliekot papildus slogu NVO.

Pēc LPA ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” sagatavoja
Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs