Biedrības JAVIR radošās darbnīcas „Dekors no ģipša”

Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros 3.jūlijā notika rādošā darbnīca „Dekors no ģipša’’, kas norisinājās Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.

Darbnīcu rīkoja ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība „JAVIR” sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. Darbnīcu vadīja Viktorija Artemjeva (biedrības kultūras pasākumu organizētāja), Valentīna Zarņicka un Ņina Pomjalova.

Darboties tika aicināti visi ieinteresētie – Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi. Dalība darbnīcā bija bezmaksas. Radošajiem darbiem nepieciešamie materiāli tika nodrošināti, pateicoties Jēkabpils pilsētas domes atbalstam.

Paša izgatavotās lietas katrs varēja ņemt līdzi uz mājām. Darbnīcas dalībniekiem bija iespēja ne tikai radoši izpausties strādājot ar ģipsi, bet arī noklausīties ukraiņu dziesmas, kuras dziedāja biedrības “JAVIR’’ dziedātājās – Evita Kalniete un Anastasija Jeršova (biedrības “JAVIR’’ bērnu un jauniešu centra pārstāves). Darbnīcā piedalījās 25 dalībnieki, radot interesantus šedevrus un kopā lietderīgi pavadot trešdienas pēcpusdienu.

Pēc Valentīnas Zarņickas sniegtās informācijas sagatavoja
Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs