Krāšņs atskats uz biedrības ‘’Rodacy’’ rīkoto pasākumu „Krāsainais gadatirgus”

Jēkabpils Tautas namā 8.jūnijā norisinājās Jēkabpils NVO resursu centra biedroorganizācijas poļu biedrības “Rodacy” rīkotais galda dziesmu festivālu  “Krāsainais gadatirgus” jeb “Kolorowe jarmarki”. 

Galda dziesmu festivāli ir populāri Polijā. Šajās dziesmās atspoguļojas visas dzīves notikumi, situācijas un tās ir daļa no tautas folklora.

Pasākumā piedalījās  Jēkabpils poļu biedrība “RODACY”, Jēkabpils baltkrievu biedrība “SPATKANNE”, Jēkabpils krievu biedrība “Rodnik”, vokālais ansamblis “Bariņa”, ukraiņu biedrība “JAVIR” un poļu biedrība no Jelgavas.

Pasākumu aizraujošu padarīja dažādo tautu folkloras dziesmas, poļu biedrības “RODACY” ansambļa “Rosa” dejotāju izpildītās poļu tautas dejas un lielu atsaucību no apmeklētājiem  ieguvušais  “Bariņas”  teatralizētais priekšnesums.

Pēc koncerta visiem sanākušajiem bija iespēja piedalīties poļu virtuves degustācijā, kurā varēja nogaršot  dažādus poļu nacionālos ēdienus, piemēram ‘’faworki’’, ‘’pyzy’’, ‘’pierogi’’, ‘’knedle’’, ‘’ščipaniec’’.

Pasākums notika Jēkabpils pilsētas domes finansiāli atbalstīta projekta ietvaros. 

Pēc Riharda Barkovska sniegtās informācijas sagatavoja
Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs