Ko jaunieši domā par Jēkabpili?

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “#runaarmanijekabpils” ietvaros no 2018.gada septembra līdz 2019.gada jūnijam īstenoja iniciatīvu “VIDEO-Tribīnīte” Jēkabpils jauniešu un lēmumu pieņēmēju saziņas uzlabošanai.

Šīs aktivitātes ietvaros tika uzņemti 9 videostāsti, kuros jauniešiem bija iespēja vērsties pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātiem un iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem ar savu viedokli par jauniešu līdzšinējo dzīvi Jēkabpilī, ierosinājumiem un jautājumiem.

Deviņu mēnešu garumā veidotās video komunikācijas veidā biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta komanda stiprināja sadarbību starp Jēkabpils jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Projekta laikā tika uzlabota jau esošā saikne starp abām mērķa auditorijām, nodrošinot atgriezenisko saiti, kas sekmēs jauniešu motivāciju arī turpmāk iesaistīties pilsētas veidošanas procesos un izteikt savu viedokli.

Visi videostāsti ar jauniešu pārdomām un jautājumiem tika demonstrēti lēmumu pieņēmējiem Jēkabpils pilsētas domes sēdēs, tādējādi aktualizējot jauniešu problēmas, vēstot ierosinājumus, kā arī panākot lēmumu pieņēmēju informētību un atbilžu sniegšanu uz uzdotajiem jautājumiem.

Izvērtējot galvenās kopsakarības, radās rezumējums, ka jauniešiem pilsētā visvairāk pietrūkst vietas, kur nepiespiestā atmosfērā sanākt kopā, lietderīgi pavadīt brīvo laiku sarunās, radošās un izzinošās nodarbībās vai realizējot savas iniciatīvas. Šīs problēmas izcelšana no pašu jauniešu puses attaisnoja vienu no projektā izvirzītajiem galvenajiem mērķiem – noskaidrot, kāda ir jauniešu attieksme par Jauniešu mājas izveidi Jēkabpilī. Vairums atzina, ka šādu ieceri vērtē pozitīvi, kā arī dalījās ierosinājumos, kādai vajadzētu būt vietai, kura paredzēta jauniešiem, un kādas iespējās tai vajadzētu sniegt.

Ne mazāk aktuāls jauniešu aprindās bija jautājums par veloceliņu izveidošanu un vietējās sabiedrības izglītošanu par to pareizu lietošanu, jo velosipēds viņu starpā ir viens no iecienītākajiem un ērtākajiem pārvietošanās līdzekļiem. Kā skaidroja vairāki lēmumu pieņēmēji, veloceliņu ieviešana ir iekļauta vairākos ielu rekonstrukciju projektos, taču nepieciešams laiks un pacietība, kamēr šie projekti tiks realizēti.

Vēloties izcelt un atzīt labo, kas ir mūsu pilsētā, vairums jauniešu dalījās pozitīvās pārdomās par Jēkabpils Mežaparku un tajā pieejamo infrastruktūru un iespējām, kā arī par vienu no omulīgākajām vietām pilsētā, kur vērot pilsētas panorāmu, atzina dambi pie Daugavas. Tā ir vieta, ar kuru lepojas gandrīz ikviens vietējais jaunietis.

Lai atgriezeniskā saite būtu pilnīga, visi „VIDEO-tribīnītes” laikā izveidotie videomateriāli tika ievietoti biedrības interaktīvajā stendā, kurš projekta norises laikā ir apceļojis visas tās Jēkabpils skolas, kuru audzēkņi ir piedalījušies šo video uzņemšanā.

Vēlamies pateikties visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem, kuri piedalījās videostāstu uzņemšanā, tādā veidā esot ne vien pilsoniski aktīvi, bet arī iedrošinot citus vienaudžus par tādiem kļūt. Paldies arī Jēkabpils domes deputātiem un iesaistīto iestāžu vadītājiem par sadarbību un atsaucību video tapšanā, kā arī iedrošinājumu un aicinājumu veidā izrādīto atvērto komunikāciju.

Videostāstus iespējams noskatīties biedrības mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv sadaļā „VIDEO-Tribīnīte” un sociālās platformas YouTube kanālā „Jēkabpils NVO resursu centrs” (šeit: https://www.youtube.com/channel/UClfhJiiD0u1IVv3FMZBxbrw ).

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Santa Kūlīte,
Evelīna Elksnīte
Jēkabpils NVO resursu centrs