Kādas atziņas guvuši Zemgales NVO foruma dalībnieki no Jēkabpils?

Latvijas Lauku kopienu parlamenta priekšvārdā, 5. jūnijā, notika Zemgales NVO Forums ,,Zināšanu un prasmju klasteris’’, kur dalībniekiem bija iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes, veicināt savu izaugsmi un darba efektivitāti.

Arī deviņi dažādu Jēkabpils biedrību pārstāvji paguva pabūt šajā forumā, lai mācītos, dalītos pieredzē un gūtu jaunas atziņas vai kontaktus. Zaļeniekiem devās pārstāvji no Jēkabpils NVO resursu centra un tā biedrorganizācijām „Sasaiste”, „Jēkabpils invalīdu biedrība”, „Spatkanne” un „Atspulgs”, kopā ar biedrību pārstāvjiem devās arī Anna Poindere.

Pēc dalības forumā, katrs bija „uzsūcis” sev vērtīgākās pamācības, atziņas un padomus, lai, atgriežoties Jēkabpilī, dalītos savos iespaidos un sajūtās:

Dzintra, biedrība „Sasaiste”:

‘’Aivara Dresmaņa lekcijā varēja atsvaidzināt un papildināt zināšanas saskarsmes psiholoģijā, kā arī noskaidrot un izprast efektīvas komunikācijas iespējas. Patīkams un labi uztverams lektora pasniegšanas stils, kompetence sniegtās lekcijas saturā. Efektīvā komunikācijā svarīga ir spēja dzirdēt un redzēt sarunu biedru, saskatīt viņa vērtības, vajadzības un vēlmes.

Piekrišana vēl nenozīmē, ka otram ir taisnība (pozitīvs), bet tu esi kļūdījies (negatīvs). Šie kļūdainie uzskati ir galvenie iemesli, kādēļ rodas pārpratumi, pretrunas un konflikti. Izzinoša un interesanta priekš manis izrādījās otrā lekcija – ‘’Dinamiskās pauzes darba efektivitātes veicināšanā’’ Rasmas Pīpiķes vadībā.

Inna, biedrība ‘’ Spatkanne’’:

Man patika forums, un es guvu priekš sevis ko jaunu! Es uzzināju, kāpēc mēs dažreiz nevaram sadzirdēt viens otru, kāpēc vienam nepietiktu divi teikumi, lai izteiktu savas izjūtas, emocijas un viedokli, bet citiem pietiek ar trīs vārdiem. Visi mēs dažādi, visi mēs izjūtām šo pasauli savādāk un tas tiešām ir dabiski.

Foruma laikā, pastrādājot ar pirkstiņiem, pasmaidot viens otram, mēs uzzinājām, cik viegli var atslābināt sevi un savu prātu pat nepieceļoties no sava krēsla, un visur var atrast iespēju atpūsties.

Patika strādāt komandā darba sesijā ‘’Supervīzija’’, kur uzsvars bija atbalstam un izaugsmei. Strādājot kopā, iepazināmies un uzzinājām, ka visam ir sava nozīme – labai komandai, skaistumam, humora izjūtai, atpūtai un izpalīdzībai.’’

Inese, māmiņu biedrība „Atspulgs”:

Ļoti patika efektīvā komunikācija Aivara Dresmaņa vadībā, kurš saprotoši, mūsdienīgi pasniedza tēmu. Interesanti bija viņa ikdienas novērojumi, saskaroties ar metodēm par efektīvu, pozitīvu komunikāciju. Bija ļoti noderīgi izjust šo prasmi un saprast otru cilvēku, saprast, ka esam dažādi, katrs individuāls un neatkārtojams. Dinamiskās pauzes darba efektivitātes veicināšanai ar lektori Lindu Loci sniedza citādu redzējumu uz to, kādas var būt efektīvas darba pauzes katra veselības uzlabošanai. Vingrinājumi noder arī bērniem! Par iekšējā „es”sakārtošanu, tas bija par mums dzīvē svarīgāko: sajūtām, domām, darbu, ģimeni.

Secinājums: katram ir jāmīl SEVI, lai dzīvē veiktos, un kļūtu laimīgs!

Tas bija kvalitatīvi pavadīts laiks!”

Ar patīkamu emociju nastu, pārdomām un bagātu dzīvesprieku vēlīnā vakara stundā pirmās dienas dalībnieki atgriezās Jēkabpilī, un pēc produktīvi pavadītas dienas saka „Paldies!” visiem foruma organizatoriem un lektoriem.

Ligita Upīte: ‘’Man kā centra vadītājai bija liels prieks, ka šo organizāciju biedri bija forumā, guva iedvesmu, sapratni un jaunas radošas idejas saviem nākotnes darbiem nevalstiskajā sektorā.’’

Dalībai forumā iedvesmoja un atziņas apkopoja Ligita Upīte, biedrības ‘’NVO resursu centrs’’ valdes priekšsēdētāja.

Sagatavoja
Santa Kūlīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jēkabpils NVO resursu centrs