Aicinām iepazīties ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā (PAPILDINĀTS 03.07.2019.)

Jēkabpils NVO resursu centrs informē, ka 7. jūnijā Saeimas deputāti  trešajā lasījumā atbalstījuši grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā, kas paredz uzlabot fonda darbību un tās pārraudzību. Šī jautājuma sakārtošanai  Latvijas Pilsoniskā alianse veltījusi darbu vairāku gadu garumā, tādēļ  tas ir būtisks panākums NVO sektoram.

Atgādinām, ka nevalstiskās organizācijas neapmierinātību ar SIF darbību, pieņemtajiem lēmumiem un pārlieku lielo birokrātiju, gadiem ilgi bija vērsušas publiskās pārvaldes uzmanību un aicinājušas novērst nepilnības. Par tiem norādīja arī zvērinātu advokātu birojs “COBALT”, kas savā atzinumā “Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas” ietvēra ne tikai kritiku, bet konkrētus priekšlikumus sabiedrības integrācijas jomas pārvaldības pilnveidei. Integrācijas fondam ir jābūt institūcijai, kas stiprina pilsonisko sabiedrību,  kas līdz šim bija gluži pretēji – tā tika vājināta ar pārlieku birokrātiju, necaurspīdīgu pārvaldību konkurēšanu ar nevalstiskajām organizācijām.

Galvenie grozījumi likumā nosaka, ka: 

  1. Turpmāk SIF nolikumu apstiprinās Ministru kabinets, nevis fonda padome, kā līdz šim.
  2. Paredzēts, ka, administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā, fonds atradīsies Kultūras ministrijas pārraudzībā.
  3. Paredz, ka fonda padomes sastāvā turpmāk būs Ministru prezidents, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs.
  4. Padomes sastāvā iekļauti četri nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem par pienākumu pildīšanu plānots piešķirt atlīdzību. Ministru prezidentu un ministrus varēs aizvietot pilnvarotās personas.
  5. Fonda padomes locekļi padomes priekšsēdētāju no sava vidus varēs ievēlēt tikai uz pieciem gadiem. Uz pieciem gadiem atklātā konkursā izraugāms arī fonda sekretariāta direktors, un šo amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
  6. Izmaiņas nosaka arī vairākus jautājumus, par kuriem fonda padomei jālemj sēdēs klātienē. Savukārt sēžu protokoliem 10 dienu laikā būs jābūt pieejamiem fonda mājaslapā.
  7. Noteikts, ka sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt fonda padomē. Savukārt padomes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Šis ir tas veiksmīgais piemērs, kurš parāda un pierāda to, ka aktīva iesaistīšanās, diskusijas un mērķu izvirzīšana vainagojas ar panākumiem.

PAPILDINĀTS 03.07.2019:

Informējam, ka attiecībā par Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā, 14. jūnijā Valsts prezidents ir apturējis šī Likuma grozījumu stāšanos spēkā un ir atgriezis likumu Saeimai otrreizējai caurlūkošanai. Līdz ar to –  grozījumi likumā NAV PIEŅEMTI.

Pēc LPA ziņu lapas „Nesēdi Tumsā!” sagatavoja

Santa Kūlīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jēkabpils NVO resursu centrs